Doktorander med inriktning mot folkbildning och civilsamhälle

Göteborgs universitet ska ytterligare stärka sin forskning om vuxnas lärande i den institutionaliserade folkbildningen och civilsamhället. 

Göteborgs universitet söker en eller flera doktorander med inriktning mot vuxnas lärande inom folkbildning och civilsamhälle:

Doktorandanställningen är knuten till Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) och ett framväxande forskningstema vid institutionen om Bildningspraktiker i utbildning och samhälle. Inom detta tema bedrivs forskning och forskarutbildning som rör vuxnas lärande, folkbildning, lärande inom professioner, arbetsplatsförlagt lärande, högskolepedagogik samt högre utbildning och livslångt lärande. Forskning som planeras och pågår handlar om icke-formellt lärande i civilsamhälle och föreningsliv, institutionella frågor och policy i relation till vuxnas lärande, folkbildning och demokrati, liksom analyser av hur arbetspraktiker förändras inom olika sektorer.

Den utlysta doktorandanställningen i pedagogik är inriktad på att stärka institutionens forskning om vuxnas lärande i den institutionaliserade folkbildningen och civilsamhället. Forskningsplanen ska därför vara inriktad mot något av dessa områden, exempelvis genom fokus på folkhögskolans praktik eller lärande inom ramen för rörelser, föreningar eller studieförbund.

Avhandlingsområdet är pedagogik men även sökande med annan ämnesbakgrund av relevans för området vuxnas lärande i den institutionaliserade folkbildningen och civilsamhället välkomnas.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-19

För fullständig information se utlysningen på Göteborgs universitets hemsida.

Kontaktperson:

Johan Söderman, professor
+48 (0)31 031-786 20 81
johan.soderman@gu.se


Se också:

Välkommen att söka till forskarskolan för folkhögskollärare, du som väljer Jönköping kommer att hamna hos oss på Encell! Sista ansökningsdag 2021-04-29.

2021-04-09