Stort intresse för forskarskolan

När ansökningstiden gick ut hade 38 folkhögskollärare sökt till de totalt 12 platser som annonserades ut i forskarskolan.

De tolv platser som annonserades ut som en följd av regeringens riktade satsning på en forskarskola för folkhögskollärare väckte stort intresse redan på planeringsstadiet. Forskarskolan leds av Linköpings universitet, i ett samarbete med Göteborgs universitet och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Folkhögskolorna bidrar med den aktuella lärarens tid eftersom den antagna läser forskarutbildning på halvtid och fortsätter att arbeta på sin arbetsplats på halvtid.

Reaktionerna på satsningen har varit en blandning av "Äntligen!" och "Finns det verkligen någon folkhögskola som kan avvara resurser nu?". När ansökningstiden gick ut den 29 april summerades antalet ansökningar till 38 stycken, så svaret på den senare frågan verkar vara ett rungande "Ja!".

- Vi var positivt överraskade över att så många ansökningar kom in till forskarskolan med tanke på de stora ekonomiska bekymmer folkhögskolorna tampas med just nu. Det visar på stort engagemang och stor vilja bland landets folkhögskolor att bidra till att bygga upp en gemensam kunskapsbas som på sikt bidrar till att utveckla folkhögskolan som särskild utbildningsform, säger Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet och en av de som ansvarar för forskarskolan.

Nu arbetar styrgruppen med att gå igenom ansökningarna. De antagna ska påbörja sin forskarutbildning den 1 september.

 

Se också:

Hur fungerar det rent praktiskt, att vara lärare och forskare samtidigt? Här berättar Lars Almén, lärare på komvux och gymnasiet i Gnosjö och samtidigt forskarstuderande hos oss i Jönköping, hur det har fungerat för honom.

2021-05-10