Åtta pilotprojekt för att utveckla ett nytt kompetenssystem i Finland

Arbetslivsaktiverare, peer-nätverk, lärmiljöer och flercampusmodeller får extra finansiering.

Sitra driver projektet Kompetensens tid – Välfärd och konkurrenskraft genom livslångt lärande, där målet är att hjälpa samhällsaktörer i Finland att utveckla livslångt lärande. I en av satsningarna får åtta utvalda pilotprojekt extra finansiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., för att utveckla gemensamt lärande i nätverk, kompetensförnyelse och uppkomsten av innovationer:

  • Arbetslivsaktiverare i SMF-företag i Kajanaland och Koillismaa
  • Discovery Street – Peer-nätverk
  • Kasvuryhmä – program för peer learning
  • Kompetensboost
  • Lär dig i vardagen – arbetsplatser blir lärmiljöer
  • Ordning på kompetensen (OSKU)
  • Sähkörausku – koncept för gemensamt lärande
  • Ylä-Savon akatemia – flercampusmodell

”Dessa åtta pilotprojekt svarar på ett omfattande sätt mot den utmaning som vi fört fram, och aktörerna som deltar i dem är betydelsefulla när det gäller att hitta lösningar för ett nytt kompetenssystem. Vår finansiering hjälper pilotprojekt som redan är i gång och ökar deras genomslag efter att projektet slutförts”, säger projektledare Helena Mustikainen.

 

 

Rapport: Ledning av livslångt lärande i Norden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sitra har jämfört strukturer för livslångt lärande i de nordiska länderna.

"I Norden har man på senare år tagit steg mot att leda livslångt lärande på ett sätt som stämmer överens med systemiskt tänkande. Till exempel i Sve­rige har en strategisk samarbetsgrupp, inte departementen, ansvaret för helheten. Finland har gjort försök där ett systemiskt tillvägagångssätt har tillämpats på budgetering. På Island och i Norge erkänner lagstiftningen målet om livslångt lärande delvis, och där verkar även en nationell samord­nare för livslångt lärande."

Rapport: Tre perspektiv på livslångt lärande Pdf, 2.7 MB.

Som ett led i att fördjupa debatten om livslångt lärande går professor Cecilia Bjursell i den här rapporten igenom tre perspektiv på livslångt lärande, samt hur det svenska systemet för livslångt lärande är uppbyggt. Genom att ta med teorier och områdets utveckling genom historien i dagens diskussioner kan man få en ökad förståelse för vad livslångt lärande är, hur och varför det sker och på vilket sätt det kan främjas, för samhällets såväl som för individens bästa.

Rapport: Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande Pdf, 839.4 kB.

På vilka sätt kan vi lära oss av samverkanssatsningar som görs mellan högskola och det omgivande samhället? Cecilia Bjursell har tillsammans med Anna-Carin Ramsten på Vinnova tittat på hur forskning, utbildning och innovation nu tar plats i samverkan, något som de beskriver i rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande.

2021-05-26