Omtänksamma experter nyckel till digital inkludering

Forskaren Ulli Samuelsson har hängt på biblioteket och träffat äldre som behöver hjälp med digitala frågor.

Sverige är ett digitaliserat land. Det betyder inte att alla svenskar är digitala, och den som inte har kunskap eller möjlighet att hänga med på tåget hamnar allt mer utanför när fler och fler tjänster i samhället digitaliseras. Omkring 15 procent av äldre personer i Sverige använder aldrig internet, något som har återspeglats i debatten bland annat när det har handlat om vaccination mot covid-19.

Vår forskare Ulli Samuelsson höll under våren en kort konferenspresentation på ämnet, där hon bland annat beskriver olika kategorier av personer som behöver hjälp för att kunna använda digital utrustning. Hon menar dessutom att det behövs det hon kallar "warm experts", personer som verkligen bryr sig om hur det går för den de ska hjälpa.


Ulli Samuelsson har även bland annat gjort en tvådelad föreläsning om just digital inkludering.

2021-06-09