Nytt europeiskt kompetenscenter för social innovation

Mötesplats Social Innovation, Reach for Change och Inkludera, ska tillsammans med aktörer från Spanien, Frankrike och Lettland samla och utbyta kunskap inom social innovation.

Med finansiering från Vinnova har Mötesplats Social Innovation etablerats vid fem lärosäten: Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. EU kommissionen har nu godkänt Sveriges ansökan om att bilda ett europeiskt kompetenscenter för social innovation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mötesplats social innovation

Vår forskare Ulli Samuelsson, som bland annat intresserar sig för digital inkludering, arbetar sedan några år även med Mötesplats social innovation här på Jönköping University. 

Mötesplats Social Innovation (MSI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en nationell kunskapsnod för social innovation och socialt entreprenörskap. Arbetet drivs i tätt samarbete mellan akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer och i dagsläget är sex lärosäten med i satsningen: Malmö universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Örebro universitet, Stockholms universitet och vi här i Jönköping. 

Ulli Samuelsson Mötesplats social innovation

Ulli Samuelsson

Vad är en social innovation? Det kan kännas svårt att definiera begreppet men det gör också begreppet vidare, öppnar för fler möjligheter och man riskerar inte att genom en snäv definition missa idéer och nytänkande som kan föra samhället framåt. Vi är ofta mer vana att tänka på innovationer som något som har med teknik att göra. Men att skilja på tekniska och sociala innovationer kan vara riskabelt. 

– Det vi många gånger ser som tekniska innovationer är också en social innovation, säger Ulli Samuelsson och tar tvättmaskinen som exempel. Den skapade nya möjligheter för kvinnan i familjen, vilket också gör den till en social innovation. 

Det handlar om lösningar som bidrar till att flera människor får det bättre, på samhällsnivå. Det behöver inte heller vara en ny uppfinning, men den kan användas till ett nytt problem, i en ny situation. Något som gör att vi inte trampar på i samma gamla fotspår. 

Inom akademin håller många redan på med forskning av det här slaget, men vi kallar det ofta inte för sociala innovationer. Och här är allmänheten involverad på ett annat sätt, ofta kommer idéerna därifrån. 

– Det här är inget som vi kan sitta inom akademin och tänka ut, utan här är det co-production som gäller. I akademin är vi bra på att samverka utåt men vi gör det ofta för sent i processen, vi måste involvera dem det berör tidigare, säger Ulli Samuelsson. 

 

Här har MSI sammaställt en lista med 100 sociala innovationer som kan förändra Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-06-16