Utlysning för medel till distansutbildningsprojekt

UHR ska fördela minst 12 miljoner till lärosäten.

Snart finns det möjlighet för lärosäten att söka medel för utveckling av kvalitet inom distansutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tanken är enligt UHR att "projektmedlen ska användas för att utveckla lärosätets organisation och kultur för distansutbildning". Samtidigt skapas en plattform för samverkan och kollegialt lärande, för att sprida de goda erfarenheterna av distansutbildning.

Det projekt som utlysningen ingår i, Kvalitet i distansutbildning, består av tre delar; arbete med kvalitetsfaktorer för distansutbildning, utlysning av utvecklingsmedel till lärosäten och en plattform för kollegialt lärande kring distansutbildning. Mer information om projektet finns på distans.uhr.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-08-26