Projekt: System för ledarskapsutveckling. Gunilla Avby, Ingela Bergmo-Prvulovic, Annika Engström och Sofia Kjellström. 

Gunilla Avby, Ingela Bergmo-Prvulovic, Annika Engström och Sofia Kjellström.

Nytt projekt: System för ledarskapsutveckling

Det duger inte med en tvådagarskurs i ledarskap, inklämd mitt i allt annat som ska göras. I en alltmer komplex verklighet behöver företag och organisationer arbeta med robusta och hållbara system för ledarskapsutveckling. Men hur kan man utforma ledarskapsutveckling systematiskt, och stödja processer för ledarskap? Ny forskning är på gång.

I ett tvärvetenskapligt projekt, som beviljats 12 miljoner från KK-stiftelsen, ska fyra forskare från Jönköping University utarbeta konkreta verktyg som kan användas för ledarskapsutveckling ute i verksamheter. Målet är att man på ett väl underbyggt och överskådligt sätt ska kunna utvärdera och förbättra ledarskap och system för ledarskapsutveckling i en organisation.

– Vi hoppas ta fram verktyg för ledarskapsutveckling av två slag, dels hur ledarskapsutveckling kan integreras i vardagen och integrera alla medarbetare, dels hur en organisation kan få en helhetssyn och bättre översikt över olika sätt som de kan arbeta med ledarskapsutveckling och hur de kan förbättras, säger Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap på Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Projektet heter System för ledarskapsutveckling och ska pågå fram till hösten 2025. Med sig i projektet har Sofia Kjellström Annika Engström, lektor i arbetsorganisation på Tekniska högskolan och Ingela Bergmo-Prvulovic, lektor i pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation, samt Gunilla Avby som är docent i pedagogik, med inriktning mot lärande i arbetet, vid Stockholms universitet och knuten till Hälsohögskolan.

I samverkan med dem det berör

Forskningen kommer att bedrivas i tätt samarbete med sex företag, Region Jönköpings län samt Trygghetsrådet TRS. Organisationerna kommer att bidra på flera sätt, både genom att delge sina nuvarande praktiker och genom att fungera som testmiljöer för nya verktyg.

– Det är en stor fördel med att ha företagen engagerade redan från start, det innebär att vi direkt kan pröva om det vi kommer fram till är relevant och fungerar praktiskt, säger hon.

Arbetet i projektet har precis kommit i gång. Under det första året ska man gå igenom existerande litteratur, genomföra och analysera intervjuer med personer på de medverkande företagen samt kartlägga befintliga system för ledarskapsutveckling.

Samla spetskompetens

När projektet så småningom är klart hoppas forskarna att de verktyg som har utarbetats kan underlätta och förbättra organisationers arbete med att förbereda och kompetensutveckla ledare. Men tanken är också att bidra till forskningsfronten och etablera en stark forskningsmiljö med inriktning på samverkan, ledarskap och organisationsutveckling, tvärs över fackhögskolegränserna vid Jönköping University. Något att bygga vidare på länge framöver.

– Vår förhoppning är att det ska leda till människovänliga och hållbara arbetsplatser och att organisationens mål uppnås. Till forskningen ger det ny kunskap om hur hela system för ledarskapsutveckling ser ut i olika organisationer och hur de kan förbättras, säger Sofia Kjellström.

 

Sara Bref

 

2021-11-01