Uppföljare om Men’s Shed

Joel Hedegaard medförfattare till ny bok om Men’s Shed-rörelsen.

Joel Hedegaard med boken Shoulder to shoulder

Boken Shoulder to Shoulder: Broadening the Men's Shed Movement, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som nyligen publicerades, är en uppföljare till Professor Barry Goldings The Men's Shed Movement: The Company of Men (publicerad 2015) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den nya boken följer omfattande upp vad som händer med Men’s Shed runt om i världen, inklusive i Danmark.

Totalt består boken av cirka 400 sidor, bland annat separata kapitel om nya och expanderande Men’s Shed-rörelser i Australien, Irland, Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland, USA och Danmark, plus kapitel om 'Women’s Shed' och shedforskning över hela världen.

Dr Joel Hedegaard är medförfattare till det danska kapitlet med Mie Moeller Nielsen, sekretariatschef hos Forum for Mænds Sundhed.

Boken ger fyra fallstudier av Men’s Shed i Danmark. Fallstudier från hela världen ger en värdefull och snabb inblick i hur Shed och nationella rörelser anpassar sig och förändrar den ursprungliga australiensiska modellen.

Boken dokumenterar de många fördelarna med social och samhällelig inkludering och hur det påverkar hälsa och välbefinnande. Den tittar också på den förödande effekten av COVID-19 på Sheds och shedders över hela världen.

Boken utgör ett kraftfullt, evidensbaserat fall för att ytterligare bredda räckvidden och omfattningen av Men’s Shed och Women’s Shed, globalt och inom nationer bortom pandemin.

 

Se också:

Men’s Shed: Varför snickra själv när man kan snickra ihop?


Presentation av en studie om Men’s Shed från ELOA-konferensen 2018:

2021-12-10