Seminarium om akademins roll i det livslånga lärandet

Uppsala universitet bjuder in alla som är intresserade av högre utbildning, kompetensförsörjning, samverkan, uppdragsutbildning och Sveriges konkurrenskraft till en dag om livslångt lärande. 

Titel: Vilken roll har universitet och högskolor i det livslånga lärandet?

Datum: 16 februari, kl. 10.00–15.00

Plats: Zoom

Anmälan krävs. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 


Program 16 februari

kl.10 Rektor Anders Hagfeldt hälsar välkommen.

kl 10.15 Anna Ekström, utbildnings- och forskningsminister Omställningsstödet – en reform för ökad konkurrenskraft för individen och för Sverige (preliminärt deltagande och titel).

kl 10.45 Perspektiv på livslångtlärande. Vilka behov har individ, samhälle och företag av långsiktig kompetensförsörjning och vilka förväntningar finns på universiteten och högskolor?” Medverkande: Ulrika Wallén, Svenskt näringsliv, Katarina Borstedt, Northvolt, Kim Scharafinski, Region Uppsala, Lena Granqvist, Saco och Linn Svärd, SFS. Moderator: vicerektor Johan Tysk.

kl.12 Paus

kl.13 Erfarenheter, utmaningar och möjligheter för lärosätena med livslångt lärande. Medverkande: Kristina Eneroth, Lunds universitet, Leif Kari och Anders Johansson, KTH, Lars Bengtsson högskolan i Gävle och Johan Tysk, Uppsala universitet. Moderator: prorektor Coco Norén. 

Se också:

Tre perspektiv på livslångt lärande Pdf, 2.7 MB.

Som ett led i att fördjupa debatten om livslångt lärande går professor Cecilia Bjursell i den här rapporten igenom tre perspektiv på livslångt lärande, samt hur det svenska systemet för livslångt lärande är uppbyggt. Genom att ta med teorier och områdets utveckling genom historien i dagens diskussioner kan man få en ökad förståelse för vad livslångt lärande är, hur och varför det sker och på vilket sätt det kan främjas, för samhällets såväl som för individens bästa.

Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande Pdf, 839.4 kB.

På vilka sätt kan vi lära oss av samverkanssatsningar som görs mellan högskola och det omgivande samhället? Cecilia Bjursell har tillsammans med Anna-Carin Ramsten på Vinnova tittat på hur forskning, utbildning och innovation nu tar plats i samverkan, något som de beskriver i rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande.


2022-02-03