Cecilia Bjursell med antologin Äldres lärande - utblickar och insikter

Ny antologi om äldres lärande

Forskare från en rad lärosäten bidrar i boken Äldres lärande - utblickar och insikter.

Boken Äldres lärande – utblickar och insikter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är skriven av forskare vid Jönköping University, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Örebro universitet och Region Jönköpings län, med Cecilia Bjursell och Malgorzata Malec Rawinski som redaktörer. Flera av forskarna är med i det europeiska forskarnätverket Education and Learning of Older Adults (ELOA).

– Det här är ett viktigt verk inom forskning om äldres lärande, och det har varit roligt att få sammanställa antologin tillsammans med Malgorzata som jag känner sedan tio år genom det Europeiska nätverket för äldres lärande. Dessutom har vi med reflektioner från två stora svenska tänkare – Bodil Jönsson och Sverker Sörlin, som lyfter fram innehållets relevans och möjligheter till nya perspektiv, säger Cecilia Bjursell.

Om vi tar livslångt lärande på allvar måste även den senare delen av livet inkluderas. Genom att se på lärande ur ett åldrande- och generationsperspektiv kan vi förstå hur tid samspelar med erfarenheter, kunskaper, bildning och hälsa i det livslånga lärandet.

Boken Äldres lärande – utblickar och insikter ger många exempel på lärande senare i livet. Här studeras bland annat utbildningsaktiviteter som studiecirklar, senioruniversitet, högskolestudier, graffitikurser och stickkaféer. Aktiviteter där intellektuell förkovran, social samvaro och välbefinnande är både motiv och vinst med deltagandet.

Antologin samlar aktuell svensk forskning om äldres lärande och förmedlar kunskaper från kvalitativa intervjustudier, existentiella levnadsberättelser och internationella forskningsutblickar.

Äldres lärande passar alla som vill få insikter i vad lärande senare i livet kan ge och innebära, såsom pedagoger, organisatörer och studerande inom högskola och folkbildning, men även gemene man, gammal som ung, som finner glädje i att lära.

Boken ges ut av Natur & Kultur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2022-03-02