Lärarens professionella utveckling och kollegiala lärande

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar forskning.

Rapportens omslag.

Ny rapport från Skolforskningsinstitutet: Lärarens professionella utveckling och lärande i kollegiala samarbeten - 2022:01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Något som länge varit aktuellt i den svenska skoldebatten är frågan om hur lärare kan utvecklas professionellt genom att lära av och med varandra, vid sidan av mer traditionell och individuell fortbildning. I en granskning av den svenska skolan konstaterar OECD (2015) att många lärare i Sverige arbetar ensamma och inte drar fördel av den potential till utveckling som ett gemensamt samarbete och lärande kan ge. Det lärande som sker i kollegiala samarbeten har ofta framhållits som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling och många skolor bedriver idag satsningar på detta, ofta under beteckningen kollegialt lärande. I Skolforskningsinstitutets samtal med rektorer och lärare har det uppkommit frågor som: ”Varför fungerar det kollegiala lärandet på vissa skolor, men inte på andra?” eller ”Hur kan jag som rektor stödja lärares kollegiala samarbeten?”.


Se också:

Bokprojekt ger tillfälle till kollegialt lärande

Forskarintervju: Måste innovationer och lärande gå att planera?

Organisatorisk ambidexteritet, att sköta ruljansen och samtidigt prioritera förbättringsarbete:

2022-03-03