Välkommen till Mimerkonferensen 2022 i Jönköping

Tema livslångt lärande och folkbildning.

Henrik Nordvall och Cecilia Bjursell Foto LiU/JU

Henrik Nordvall, föreståndare för Mimer, och Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell. Foto: LiU/JU

Mimer - Nationellt program för folkbildningsforskning håller sin årliga forskarkonferens den 8–9 november, och den arrangeras i år i samarbete med Encell. Temat för årets konferens är livslångt lärande och folkbildning.

Inom policy har begreppet livslångt lärande funnits med på global nivå i över 50 år, för att betona att lärande pågår under hela livet och i många olika sammanhang. I policy betonas att vuxnas lärande sker för att utveckla individen på det personliga planet, för arbetslivet och som medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Folkbildningen bidrar på olika sätt till detta och vi vill under denna konferens utforska vad som sker för att stärka personlig utveckling, lärande för arbetslivet och demokratiskt medborgarskap. Vad sker och vad borde ske? Hur förhåller sig lärare och ledare i folkbildningen till övriga aktörer i det svenska utbildningssystemet? Vad betyder pågående samhällsförändringar för folkbildningen och vad betyder folkbildningen för samhället?

Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare bjuds som vanligt in att presentera en text om aktuell forskning (ca 5–15 sidor). Bidraget får gärna beröra temat hur folkbildning bidrar till livslångt lärande, men som vanligt är alla bidrag som handlar om folkbildning i vid bemärkelse välkomna. Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående och planerad forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare. Deadline för texter är den 4 oktober och de skickas till daniel.bladh@liu.

Konferensen kommer att hållas på campus Jönköping University i centrala Jönköping. Ytterligare information kommer inom kort på:
www.liu.se/mimer och här på encell.se.


Se också:

Mimerkonferensen 2021: Fler ska få plats under folkbildningsforskningens paraply

Rapport: Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa Pdf, 1.2 MB.

2022-04-13