Panelsamtalet ”Utmaningar och möjligheter för museers pedagogiska och folkbildande verksamhet”, fr v:Richard Pettersson, docent i museologi, lektor vid Umeå universitet, HansOlov Furberg, Kultur och bildningschef Region Västernorrland, Christina Wistman, biträdande museichef Jamtli, Laura Brander, Fil dr i historia och projektledare vid Västernorrlands museum samt samtalsledaren från Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier: Carola Nordbäck, docent i kyrkohistoria, lektor i historia med historiedidaktisk inriktning vid Mittuniversitetet

Panelsamtalet ”Utmaningar och möjligheter för museers pedagogiska och folkbildande verksamhet”, fr v: Richard Pettersson, docent i museologi, lektor vid Umeå universitet, HansOlov Furberg, Kultur och bildningschef Region Västernorrland, Christina Wistman, biträdande museichef Jamtli, Laura Brander, Fil dr i historia och projektledare vid Västernorrlands museum samt samtalsledaren från Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier: Carola Nordbäck, docent i kyrkohistoria, lektor i historia med historiedidaktisk inriktning vid Mittuniversitetet.

Fler ska få plats under folkbildningsforskningens paraply

Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning bjöd nyligen in till sin årliga konferens, den här gången med fokus på kulturarv och folkbildning. När Henrik Nordvall, föreståndare för Mimer, summerar den menar han att det var ett steg på vägen till att bredda diskussionen om folkbildning.

Mimer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har i sin verksamhetsinriktning för 2021–2023 ett mål att betona just folkbildningens närhet till kulturforskningen. Vid årets konferens fanns fler än tio lärosäten representerade och kulturforskare med inriktning mot arkiv och museer märktes tydligt i programmet. Konferensen hölls på Mittuniversitetet i Sundsvall, i samarbete med Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier och Arbetarnas bildningsförbund

Genom de strategiska diskussionerna och omvärldsanalysen under Mimerrådets träffar har man belyst ännu ett område som borde finnas med i samtalet om folkbildning framåt: klimatforskningen.

Henrik Nordvall  Foto: Mia Karlsvärd

Foto: Mia Karlsvärd

– Klimatfrågan är något som är svårt att komma förbi, den berör oss allihop, men den är också relaterad till folkbildning. Vi behöver lära oss att leva mer hållbart, klimatomställningen kommer att kräva mycket av många, att tänka och lära oss på nya sätt. Då är det ju något som man kan förstå i termer av folkbildning, säger Henrik Nordvall.

Eftersom folkbildning är relevant att diskutera i relation till klimatforskning bör Mimer finnas med i sådana sammanhang, rent praktiskt så har folkhögskolor, studieförbund och museer ju redan tagit sig an frågan. Nu har Mimer formulerat ett mål om att bli mer synliga för forskare med intresse för klimatfrågor.

Den öppna dörren till kultur- och klimatforskare kanske kan kännas ovan för den som finns i traditionella folkbildningskretsar.

– Det är inte så att vi ska vara snävt knutna till statens definition av folkbildning, som bidragstekniskt omfattar studieförbund och folkhögskolor. Mimer har en bredare syn på vad folkbildning kan vara, säger Henrik Nordvall.

Intrycket från årets Mimerkonferens är att det pågår mycket runt om i landet. Folkbildningsforskningen mår ganska bra nu, det visar inte minst den nyligen startade forskarskolan för folkhögskolans lärare.

– Det är ett positivt hälsotecken. I och med det här kommer det att komma in mer forskningsbaserad kunskap om folkhögskolans pedagogiska praktiker. I och med det här skapar vi också relationer mellan folk som jobbar på folkhögskolor och universitet, i och med att de som går forskarskolan kommer att ha en fot i vardera värld under fyra år.

Mimer - Nationellt program för folkbildningsforskning har ett nationellt ansvar att stödja och uppmärksamma folkbildningsforskning oavsett disciplin. Genom en mångfald av verksamheter – konferenser, seminarier och publicistisk verksamhet – skapar Mimer mötesplatser för folkbildningsforskare och forskningsintresserade praktiker.


Mimer inrättades 1990 vid Linköpings universitet.


Mimer leds i samråd med Mimerrådet, det nationella rådet för folkbildningsforskning. Rådet består av tre forskare från Linköpings universitet, tre forskare från andra universitet samt tre praktiskt verksamma folkbildare.


Föreståndare och ansvarig för driften av Mimers verksamhet är professor Henrik Nordvall. Maria Arriaza Hult och Daniel Bladh är doktorander knutna till Mimer. Jenny Lönn är administratör.


Nyhetsbrevet Mimerbladet om aktuell forskning om folkbildning ges ut två gånger per år. Anmäl intresse till henrik.nordvall@liu.se

Mimer har varit med i påverkansarbetet och förberedelserna för att forskarskolan skulle bli av. Nu blickar man, tillsammans med folkhögskolans övriga aktörer, framåt med en tanke om att få till stånd en ny omgång. Intresset finns, och nu finns infrastrukturen på plats, det är bara en fråga om finansiering. Mimer ska de närmsta åren också arbeta strategiskt tillsammans med studieförbunden, för att även stödja och uppmuntra forskning om deras verksamheter.

Samarbetet med övriga nordiska länder fortsätter och förhoppningen är att det framöver ska kunna organiseras mer. Arbetet har hittills bland annat resulterat i en översikt över nordisk forskning om folkhögskola, och hemsidan folkbildningresearch.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där nordiska folkbildningsforskare listas. Mimer har ingen exakt motsvarighet i sina grannländer, men flera av dem sneglar hitåt och vill utveckla något liknande.

– Vi vill jobba på den nordiska arenan och söka kontakt mer ordnat med organisationer som har likhet med Mimers inriktning, säger Henrik Nordvall.

Nästa Mimerkonferens hålls den 8–9 november 2022 i Jönköping, i samarbete med Encell.


Sara Bref2021-11-29