Career as social and professional representations

Ingela Bergmo-Prvulovic har varit gästredaktör för norska Veilederforum.

Ingela Bergmo Prvulovic framför campus

Ingela Bergmo-Prvulovic behandlar i sin forskning hur innebörden av karriär influeras och påverkas av olika förändringar i arbetslivet. Bergmo-Prvulovic intresserar sig för hur den pågående arbetslivsomvandlingen inverkar på vuxna i arbetslivet, samt vilka implikationer detta får för den karriärstödjande och vägledande praktiken avseende vuxnas karriärrelaterade frågor.

Under 2021/2022 har hon varit gästredaktör för norska Veilederforum, och har bland skrivit Career as social and professional representations Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Under rubriken Theoretical explorations for career guidance in times of change Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har flera internationella forskare på området vägledning bidragit med texter till forumet.


Se också:

Ingela Bergmo-Prvulovic höll en uppskattad docentföreläsning om karriär, vägledning och lärande

Ideology and lifelong learning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tema vägledning 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-05-09