Fågelperspektiv över campus vid Jönköping University

Mimerkonferensen hålls på campus i Jönköping, mitt i stan.

Call for papers till Mimers forskarkonferens 8-9 november

Temat för årets konferens är Livslångt lärande och folkbildning – för demokrati, personlig utvecklig och arbetsliv.

Call for papers till Mimers forskarkonferens i Jönköping 8–9 november 2022

Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 8–9 november 2022 som i år arrangeras i samarbete med oss på Encell, vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Temat för årets konferens är Livslångt lärande och folkbildning – för demokrati, personlig utvecklig och arbetsliv. Inom policy har begreppet livslångt lärande funnits med på global nivå i över 50 år, för att betona att lärande pågår under hela livet och i många olika sammanhang. I policy betonas att vuxnas lärande sker för att utveckla individen på det personliga planet, för arbetslivet och som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Folkbildningen bidrar på olika sätt till detta och vi vill under denna konferens utforska vad som sker för att stärka personlig utveckling, lärande för arbetslivet och demokratiskt medborgarskap. Vad sker och vad borde ske? Hur förhåller sig lärare och ledare i folkbildningen till övriga aktörer i det svenska utbildningssystemet? Vad betyder pågående samhällsförändringar för folkbildningen och vad betyder folkbildningen för samhället?

Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare inbjuds att bidra med paper (ca 5–15 sidor). Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare. Bidragen får gärna beröra temat, men som vanligt är alla bidrag som handlar om folkbildning i vid bemärkelse välkomna.

Deadline för texter är den 4 oktober och de skickas till daniel.bladh@liu.se. Konferensen kommer att hållas på campus Jönköping University i centrala Jönköping. Vi startar kl. 13.15 på tisdagen den 8 november och avslutar med fika senast kl. 15.15 på onsdagen. Information uppdateras kontinuerligt på: www.liu.se/mimer där också anmälan och registrering kommer att vara möjlig från och med 15 augusti.


Se också:

Rapport: Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa – ett deltagarperspektiv Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

En inkluderande folkhögskola - bildning bortom normerna

Unik satsning på forskning om vuxnas lärande

Forskarskolan för folkhögskolans lärare - från rektorns håll:

2022-06-02