Henrik Nordvall gästprofessor i Göteborg

Henrik Nordvall Foto: Mia Karlsvärd

Henrik Nordvall, Foto: Mia Karlsvärd

Henrik Nordvall, professor vid Linköpings universitet, ansluter under ett läsår tilll Johan Södermans grupp Bildningspraktiker i utbilning och samhälle vid Göteborgs universitet.

För att ytterligare stärka satsningen på bildning så har professor Johan Söderman och hans grupp nominerat Henrik Nordvall för den Waernska gästprofessuren vid Göteborgs universitet 2022/2023. Allt är nu klart och Nordvall kommer att verka i forskningsmiljön Bildningspraktiker i utbildning och samhälle från i höst och ett läsår framåt, tillsammans, med bland andra Johan Söderman och professor Jonas Linderoth.

– Det kommer verkligen att bli en skjuts, säger Johan Söderman, som i maj intervjuades om arbetet med att bygga upp en stark bildningsforskning vid Göteborgs universitet.

Henrik Nordvall kommer att vara kvar vid Linköpings universitet på 40 %, där bland annat föreståndarskapet för Mimer kommer att få plats. Nordvall intresserar sig i sin forskning för frågor som: Vilken betydelse har folkbildning för rörelser och politiska partier? Hur kan vi förstå svensk folkbildning i relation till motsvarigheter i andra delar av världen? 


Se också:

Call for papers: Mimerkonferensen 8-9 november i Jönköping

Stärkt bildningsforskning vid Göteborgs universitet

Rapport: Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa – ett deltagarperspektiv Pdf, 1.2 MB.


2022-06-13