Föreläsningsvecka om lärande i arbetslivet

Högskolan Väst bjuder på fullspäckat program.

Åhörare vid en föreläsning

LINA (Lärande i och för det nya arbetslivet) är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid Högskolan Väst, med ett 75-tal forskare och ett 25-tal doktorander. Forskarna i gruppen finns framför allt inom ämnena informatik, pedagogik, socialt arbete, företagsekonomi, kulturvetenskap, psykologi och hälso- och vårdvetenskap. LINA:s syfte är att initiera, bedriva och sprida forskning om lärande och kunskap som är relaterad till arbete.

Vecka 40, 3-7 oktober, firar LINA 15 år, och det uppmärksammas genom en hel veckas program vikt åt lärande i arbetslivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..Måndag

9.00-10.20
Ingela Josefsson – "Känsla och tanke i förening."
Keynote in Swedish (hybrid)
Room: F131

10.30-11.15
Monika Hattinger – "Support för operatörer och underhållspersonal vid oplanerade produktionsstopp: kognition och lärande på arbetsplatsen i projektet ReStart"
Live presentation in Swedish
Room: F312

Parallel

10.30-12.00
Thebe Seipobi – "A Work Integrated Learning assessment strategy to optimise student learning at the Central University of Technology, South Africa."
Live presentation in English
Room: J113

12.00-13.00
Marie Engwall – ”En utvärdering av studenters uppfattningar om simulering som pedagogisk modell för inlärning av vårdande moment såsom bedömning och behandling enligt ABCDE.”
Live presentation in Swedish
Lunch-sandwich is provided
Room: F312

13.00-14.00
Maria Spante, Monica Egelström, Susanne Hofling, Sussie Källerfelt – "Online Change Laboratory - Att utveckla metod och verksamhet tillsammans."
Live presentation in Swedish
Room: F312

14.00-15.00
Tracey Bowen, Maureen Drysdale, Sarah Callaghan, Kristina Johansson – “Gender Rhetorics and WIL.”
Live workshop in English
Room: J113

15.00-16.00
Helena Korp, Martina Wyszynska Johansson, Maj-Lis Lindholm – "ULF forskning: praktiknära och praktikutvecklande skolforskning.”
Live seminar in Swedish
Room: F312

16.00-17.00
Ngoc Buu Cat Nguyen – “A framework of Learning Analytics-integrated Learning Design for Employed Adult Learners.”
Online presentation in English
Zoom: https://hv-se.zoom.us/my/lina.webinar

Tisdag

9.00-10.20
Stephen Billett – “The educative experiences constituting work integrated education.”
Keynote in English
Room: F123

10.30-12.00
Lena Nilsson, Bibbi Ringsby-Jansson, Kerstin Gatu Begripsam, Robert Öberg, Maria Klamas, Camilla Kauffeldt – "Hur kan alla bli delaktiga? Förutsättningar för digitalisering inom särskild utbildning på grundläggande nivå."
Hybrid presentation in Swedish
Room: F408

Parallel

10.30-11.30
Tracey Bowen, Maureen Drysdale – "Aligning expectations across WIL stakeholders: Visualizing potential challenges and barriers."
Live workshop in English
Room: E203

11.30-12.00
Anh Truong – "Studying intraprofessional and interprofessional learning processes initiated by an educational intervention applying a qualitative design with multimethod approach: a study protocol."
Hybrid presentation in Swedish
Room: F410

12.00-13.00
Christèl Åberg, Lisbeth Hellström – ”Avatar i klassrummet.”
Live presentation in Swedish
Lunch-sandwich is provided
Room: G122

14.00-15.00
Maureen Drysdale, Sarah Callaghan – “Experiences shared on Reddit regarding WIL, wellness, and mental health.”
Live presentation in English
Room: E203

15.00-16.00
Elisabeth Olsson, Ivan Andrés Castillo – "Är du tillräckligt norma(i)l?"
Live presentation in Swedish
Room: G122

16.00-17.00
Normkritisk rundvandring på Kliniskt lärandecentrum (KLC) – Elisabeth Olsson & research group NormWIL
A norm-critical guided tour at the campus-based clinical learning environment (CBCLE). In Swedish (English is also possible).
Meeting place: Reception

Parallel

BILDUNG: THE HUMANITIES, ARTS, AND SCIENCES
- BEGINNING LECTURES -
Theme: Science, Philosophy, and Religion
Live workshop in English
Room: Albertsalen F104

13.00-14.30
Klas Modin – "To Craft Knowledge – a Beginning Lecture for Engineering Students."

14.45-16.15
Stefanos Kourkoulakos – "Beginning as Enduring and Fleeting Deed, or the How and Why of Philosophy in Plato’s Protagoras."

16.30-18.00
Sven Tengstam – "Money, Christianity, and Economics: Relationships and Tensions."

Onsdag

9.00-10.20
Henri Jacobs – "Key concepts for WIL programme design and implementation to enhance employability and career development."
Keynote in English (hybrid)
Room: J113

10.30-11.30
Maria Spante, Kristina Brocker, Martin Dalenius – "Skrivarstuga - ett sätt att fånga arbetsintegrerat lärande i verksamhetutvecklingsprocesser."
Live presentation in Swedish
Room: J103

Parallel

10.30-12.00
Anri Wheeler – "Using discourse analysis to analyse the work integrated learning policies at the Central University of Technology, South Africa."
Live presentation in English
Room: H310

11.30-12.00
Nataliya Galan – “Fueling entrepreneurial passion among university graduates by integrating learning experiences within and outside the university. Insights from a configurational study."
Live presentation in English
Room: J103

13.00-13.30
Mikael Andersson, Stefan Tidlund – “An updated model for activities that promote work integrated learning.”
Live presentation in English
Room: H310

Parallel

13.00-14.00
Eddy Nehls – ”Det arbetsintegrerade lärandets mörka materia.”
Live presentation in Swedish
Room: J103

14.00-15.00
Håkan Nunstedt, Sandra Pennbrant, Catrin Johansson – "Portfoliometoden som en metod för arbetsintegrerat lärande.”
Live presentation in Swedish
Room: H310

15.00-16.00
Ellinor Torsein – "Relationship learning in supplier-customer relationships.”
Live presentation in English
Room: J103

BILDUNG: THE HUMANITIES, ARTS, AND SCIENCES
- BEGINNING LECTURES -
Theme: Literature and Art
Hybrid workshop in English
Room: F131

13.00-14.30
Catherine Toal – "The Novel at the End of the World."

14.45-15.00
Adania Shibli – "Literary Cracks."

16.30-18.00
Salad Hilowle – "To Make the Archive Visible - A Lecture about Research, Art- and Image Making."

Torsdag

9.00-10.20
Yrjö Engeström – "The instruments of change laboratory: tools for promoting expansive learning and transformative agency at work."
Keynote in English (hybrid)
Room: F131

10.30-11.30
Ulrika Lundh Snis, Hanne Smidt, Ulla Fredriksson Larsson, Ingrid Tano – ”Kvalitetsramverk för arbetsintegrerat lärande i högre utbildning (KAILU-project).”
Hybrid presentation in Swedish
Room: F131

12.00-13.00
Camilla Gjellebaek, Linnea Carlsson – “Cross-border doctoral seminar.”
Seminar with workshop elements in Swedish-Norwegian
Lunch-sandwich is provided
Room: J105

13.00-16.00
Lars Walter, Ann Svensson, Jim Andersén, Anette Johansson – ”Vad kan industriellt arbetsintegrerat lärande vara (I-AIL)?”
Live presentation in Swedish
Room: J105

Parallel

13.00-15.00
Stephen Marshall, Scott Strachan, Louise Logan, Ed Coyle, Julie Sonnenberg-Klein – “Engaging Students with Problem-based Learning and Competency Development through Vertically Integrated Projects (VIP) for Sustainable Development.”
Hybrid workshop in English
Room: F131

BILDUNG: THE HUMANITIES, ARTS, AND SCIENCES
- BEGINNING LECTURES -
Theme: Lecture, Performance, and Moving Image
Live workshop in English
Room: Albertsalen F104

13.00-14.30
Karl Dahlquist – "Framing Aby Warburg: A Beginning Lecture in the Anthropocene."

14.45-16.15
Lindsay Goss – "How to Begin Again: The Actor’s Political Pedagogy."

16.30-18.00
David Wingate – "A Film and TV dramaturg at work - A Six Hour Educational Film Series and The history of the Modern Individual."

Fredag

9.00-10.20
Anna-Lisa Sannino – “Learning expansively and acting transformatively via digital means: Formative interventions to address acute societal challenges.”
Keynote in English (hybrid)
Room: F131

10.30-11.00
Ulf Andersson, Anh Truong – “Virtual care for the virtually dying.”
Hybrid presentation in Swedish
Room: F206

11.15-12.15
Panel debate held by University West’s Vice-Chancellor
Room: F206

13.00-14.00
Panel debate held by students
Room: F206

Parallel

BILDUNG: THE HUMANITIES, ARTS, AND SCIENCES
- BEGINNING LECTURES -
Theme: Society, Politics, and The Future
Hybrid workshop in English
Room: F131

13.00-14.30
Tuba Inal – "International Law and Politics – a Beginning Lecture about Norms and Change."

14.45-16.15
Ingar Solty – "From the Pandemic and Russia’s War in Ukraine to a New Bloc Confrontation? Futuring in the World-Historical Post-Interregnum."

16.30-18.00
Concluding conversation and what to do nextSe också:

LINA forskar brett – men arbetsintegrerat lärande är alltid med

Hur ska du kunna tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete när du är i strid?

En guide till livslångt lärande i arbetslivet:

2022-09-13