Digital kompetens bland äldre undersöks

Jönköping University utvecklar ett nytt instrument för att mäta den digitala kompetensen hos personer över 65 år. Målet är att identifiera vilka digitala aktiviteter som är svåra att utföra för äldre. Resultaten hoppas man kan ligga till grund för ett utvecklat IT-stöd som möter användarnas färdigheter.

Caroline Fischl mäter digital kompetens med sitt instrument

Caroline Fischl mäter digital kompetens med sitt instrument

Forskningen drivs av Caroline Fischl, universitetslektor i arbetsterapi på Hälsohögskolan. Hon har tidigare forskat kring utmaningar äldre har vid aktiviteter där digital teknik används, utifrån ett aktivitetsperspektiv.

Det nyutvecklade instrumentet innebär att personer över 65 år får välja att utföra en aktivitet på iPad, smartphone, dator eller TV med digital box, som de tycker kan vara problematisk och svår. Exempel kan vara att ladda ner en e-bok, flytta bilder från telefonen till datorn, skriva e-post eller använda sociala medier. Varje moment observeras av forskaren och poängsätts i instrumentet för att senare kunna mätas och analyseras.

Läs vidare...


Se också:

Här presenterar Cecilia Bjursell sin forskning om Senioruniversitetet och diskuterar existentiella frågor om lärande senare i livet: 

Ulli Samuelsson om digital inkludering:

2022-10-06