Digital kompetens bland äldre undersöks

Jönköping University (JU) utvecklar ett nytt instrument för att mäta den digitala kompetensen hos personer över 65 år. Målet är att identifiera vilka digitala aktiviteter som är svåra att utföra för äldre. Resultaten hoppas man kan ligga till grund för ett utvecklat IT-stöd som möter användarnas färdigheter.

Forskningen drivs av Caroline Fischl, universitetslektor i arbetsterapi på Hälsohögskolan. Hon har tidigare forskat kring utmaningar äldre har vid aktiviteter där digital teknik används, utifrån ett aktivitetsperspektiv.

Caroline Fischl använder sitt mätinstrument

Caroline Fischl mäter digital kompetens med sitt instrument

Det nyutvecklade instrumentet innebär att personer över 65 år får välja att utföra en aktivitet på iPad, smartphone, dator eller TV med digital box, som de tycker kan vara problematisk och svår. Exempel kan vara att ladda ner en e-bok, flytta bilder från telefonen till datorn, skriva e-post eller använda sociala medier. Varje moment observeras av forskaren och poängsätts i instrumentet för att senare kunna mätas och analyseras.

- Vi har sett att det finns aktiviteter som är svåra för äldre personer att genomföra, som att boka en tid för att nå hälso- och sjukvården. Med ett tydligt svar på vilka typer av aktiviteter som är svåra för de äldre att utföra kan vi mäta och förstå användarnas färdigheter och utmaningar på ett bättre sätt, säger Caroline Fischl.

Stor del äldre står utanför det digitala samhället

Över 95 procent av Sveriges vuxna befolkning kategoriseras som ”internetanvändare” och svenskar över 76 år är den åldersgrupp som ökar mest i internetanvändning. 2017 publicerades ett forskningsprojekt som drevs av Ulli Samuelsson, lektor i pedagogik på HLK, Tobias Olsson på Lunds universitet och Dino Viscovi på Linnéuniversitetet där de kom fram till en tydlig slutsats – minst 400 000 personer i gruppen 65-85 år står utanför det digitala samhället.

- Många äldre undviker att använda sig av digitala tjänster om de inte behöver, men som samhället ser ut idag så behövs det oftare och oftare. De som då inte använder sig av eller klarar av den digitala tekniken blir exkluderade, bekräftar Caroline Fischl.

Pandemin har också bidragit till en försvårad situation eftersom många äldre behöver närhet till praktisk hjälp men också till exempel för att köpa en ny telefon och få dess funktioner förklarade.

Anpassad teknik

Med resultat av forskningen hoppas Caroline Fischl att de som utvecklar digitala tjänster kan utveckla en teknik som är mer användbar för äldre.

- Forskningen kan också bidra för att bredda utbudet på arbetsmarknaden. Idag händer det att äldre inte anses kunna utföra ett jobb på grund av att de inte har den tekniska kompetensen. Genom ett anpassat IT-stöd kan flera utföra tekniska uppgifter vilket gagnar både arbetsgivare och arbetstagare, säger Caroline Fischl.

Forskningen utförs i samarbete med Hiroshima University, Japan under 2022-2023.

2022-10-05