Varför stickar du?

Ny bok om stickning och välbefinnande från vår affilierade forskare Ann-Kristin Boström.

Ann-Kristin Boström med sin bok Varför stickar du?

Det är oroliga tider. Krig i Europa, inflation, och ont i magen över hur nästa elräkning ska bli. Men det finns en stund på dagen när du glömmer allt det. När det som existerar är här och nu, när axlarna sjunker ner några pinnhål. Det är när händerna arbetar nästan av egen kraft, stickorna klickar rytmiskt och genom varv på varv av mjukt garn växer en tröja fram i ditt knä. När du stickar försvinner problemen för en stund.

Om du känner igen dig i ovanstående så är du inte ensam. Ann-Kristin Boström, docent i internationell pedagogik och affilierad forskare vid Encell och Jönköping University, har under många år studerat begreppet välbefinnande. Det intresset har lett till ny forskning om stickning.

– När ELOA-nätverket (Education and Learning of Older Adults) skulle ha konferenser och göra studiebesök av Mens´s Sheds i Australien och Nya Zeeland letade jag efter ett alternativ för kvinnor. Tänkte på kafferep men det finns inte längre men hittade en mängd stickcaféer på nätet och besökte ett på Nordiska museét. Det sammanföll med att jag intresserade mig för wellbeing/välbefinnande och jag började fundera över hur och om det skulle gå att mäta. Studieförbundens studiecirklar intresserade mig samtidigt som en del av det informella lärandet inom livslångt lärande, säger Ann-Kristin Boström.

Den senaste tiden har hon undersökt hur människor påverkar sitt eget välbefinnande med hjälp av garn och stickor. Ann-Kristin är själv en stickande person, och har genom en enkätstudie fått in ett omfattande material från andra med samma passion. Det kunde kanske lika gärna ha varit hur vi skapar vårt välbefinnande genom trädgårdsarbete, hundträning eller musicerande, något där vi glömmer tid och rum ett slag.

Välbefinnande

En individs upplevelse av sin position i livet, beroende av i vilken kontext, kultur och värdesystem de lever i, satt i relation till individens egna mål, förväntningar, normer och bekymmer.

Det är ett omfattande begrepp som påverkas på ett komplext sätt av en persons fysiska hälsa, psykologiska status, personliga värderingar, sociala relationer samt personens relationer till viktiga kännetecken/särdrag i sin omgivning.

– När jag började lägga ut enkäterna fick jag ett stort gensvar från aktiva stickare som tyckte att det var på tiden att någon forskade om stickningens betydelse. Det blev så intressanta svar att jag ville dela med mig av resultaten – därför skrev jag en bok.

I boken Varför stickar du? beskriver Ann-Kristin Boström sin forskning om stickning i stickcirklar och stickkaféer, och hur stickande personer förhåller sig till sitt intresse. Det som framkommer är att stickningen är något att längta till. Nästan alla som svarat använder stickningen för att minska sin oro, åtminstone ibland, och de glömmer ofta sina bekymmer när de stickar. Den typiska stickaren har oftast med sig en stickning i väskan, och har flera stickprojekt på gång samtidigt.

Varför stickar du?


Boken Varför stickar du? Kostar 248 kr och kan beställas direkt av Ann-Kristin Boström på akb@LLLstockholm.com


Se också:

Livslångt lärande, lärande mellan generationer och välbefinnande:

2022-10-19