Föreningen for folkbildningsforskning, logotyp.

Bildningsberedskap i kristider

Inspelade föredrag från Folkbildningens forskningsdag.

Den 27 september arrangerade Föreningen för folkbildningsforskning sin årliga forskningsdag. Den här gången var temat 'Bildningsberedskap i kristider', vilket de inbjudna talarna adresserade från olika vinklar. Mats Jutterström talade om grupptänkande, Herman Geijer om krisberedskap och bildningsideal och Filip Wijkström om handlingskraft och resiliens. Programmet går att ta del av i efterhand via föreningens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Här inleder Linus Olofsson, ordförande i Föreningen för folkbildningsforskning, följd av Mats Jutterström som talar om grupptänkande:

2022-10-20