Nytt om Yh

Nöjda - och fler - studenter, men färre som tar examen visar ny statistisk om yrkeshögskolan.

Borrhuvuden, CNC. 

SCB kom i dagarna med ny statistik om yrekshögskolan (Yh). Som vanligt ökar antalet studenter som läser Yh, men andelen som tar sin examen är samtidigt den lägsta någonsin, enligt statistiken.

De viktigaste resultaten:

  • Rekordmånga examinerades från YH-program.
  • Könsskillnaderna är fortsatt stora mellan utbildningsområden.
  • Examensgraden är nere på den lägsta nivån sedan 2011, 69,7 procent.
  • Den totala examensgraden minskade för såväl kvinnor som män.
  • En allt större andel läste på distansutbildningar.

Från SCB: Examinerade från yrkeshögskolan 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tight ekonomiskt

"Studerande på yrkeshögskola lyckas ofta med sina studier och har en ljus bild av framtiden. Däremot har de svårt att få studiemedlen att räcka till, eftersom de i genomsnitt är äldre och därmed ofta har höga boendekostnader och ekonomiskt ansvar för barn. Långa praktikperioder kan också göra det svårt att arbeta parallellt med studierna", skriver CSN i samband med sin senaste redovisning av situationen för Yh-studenter.

Från CSN: Yrkeshögskolestuderandes eko­nomiska och sociala situation 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Se också:

Funderingar från ett YH-klassrum blev en avhandling

Så många har jobb efter yh

2022-11-16