Studenter sitter i en soffa med laptop och ryggsäckar.

IT-spåret flyttar in på folkhögskolan

Anpassad utbildning för personer med högfungerande autism får leva vidare.

IT-spåret är en utbildning i Eksjö, som riktar sig speciellt till personer med högfungerande autism/Aspergers syndrom. Under en tid har framtiden för utbildningen varit oviss, men nu står det klart att Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn tar över utbildningen, som hålls på uppdrag av Region Jönköpings län. Efter nyår drar man i gång, och 15 platser ska fyllas.

– Vi är mycket glada för att få IT-spåret till vår folkhögskola, säger biträdande rektor Carina Lindén-Rydén. 

Ädelfors folkhögskola har i över ett decennium haft utbildning i dataspelsutveckling för samma målgrupp, med speciell anpassning och mycket stöd.

– Utbildningen är praktisk och kreativ, där deltagaren får lära sig dataspelsdesign, -grafik och -programmering. Utbildningen innehåller både individuella uppgifter och projekt där deltagarna får skapa fungerande dataspel tillsammans med sina klasskamrater. På utbildningen får de stora möjligheter att utvecklas både kunskapsmässigt och som person. Vi har en anpassad lärmiljö för att de ska få en bra studiesituation både i klassrummet, på internatboendet och på fritiden. Till utbildningen har vi ett 100-tal sökande varje år, säger Carina Lindén-Rydén.

Med IT-spåret bygger man vidare på samma koncept, med individuella studieplaner, små grupper och hög personaltäthet, och med ett fokus på att få ut deltagarna i praktik och så småningom arbete och sysselsättning. Några av dem som gått IT-spåret i Eksjö kommer att följa med i flytten.

Under hösten 2014 följde Encells forskare Joel Hedegaard och Martin Hugo studenter inom IT-spåret i ett forskningsprojekt.

Joel Hedegaard berättar om de viktigaste resultaten från studien.

– Det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet! En förutsättning för att individer ska kunna komma ut i arbete är givetvis att de tillägnar sig den formella utbildningen och utvecklar den avsedda kompetensen inom CAD, programmering och system. Men tack vare den bakgrund som de flesta av dessa studenter har, med långvarigt utanförskap, dåligt självförtroende, svag självkänsla med mera, är det oerhört viktigt för dem att de får möjlighet att bygga upp sig själva, psykiskt och emotionellt. Förutom att denna (åter)uppbyggnadsfas måste få ta tid, spelar även de sociala relationerna stor roll för att skapa förutsättningar för självförtroendet och självkänslan att växa. Flera av studenterna vittnar om hur de alltmer börjar betrakta sina studiekamrater, och lärarna också för den delen, som en resurs. I intervjuer med ungdomarna framträder berättelser om hur studenter kunnat sluta med boendestöd, droganvändning eller helt enkelt kommit att betrakta sig själv som en kompetent och bildbar individ, delvis på grund av den bekräftelse de fått av sina studiekamrater och lärare, säger han.

En stabil, förutsägbar studiemiljö är viktigt för den här gruppen.

– Deltagarna kommer att ha samma arbetsplats under hela utbildningen - en plats som de själva varit delaktiga att forma, säger Carina Lindén-Rydén.


Läs rapporten från forskningsprojektet om IT-spåret. Pdf, 943 kB, öppnas i nytt fönster.


Se också:

Fördjupning: Utbildning för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar


2022-12-07