Forskningsstipendium för folkhögskollärare

Group work

Sveriges Lärare Folkhögskola avsätter upp till 100 000 kronor för ett stipendium som ska inspirera och möjliggöra för verksamma folkhögskollärare att undersöka sin pedagogiska verksamhet.

För att få söka stipendiet ska du vara praktiserande folkhögskollärare och medlem i Sveriges Lärare Folkhögskola. Du kan söka själv eller med dina kollegor, och projektet ska röra folkhögskolan som sådan eller folkhögskollärarens profession.

Ansök senast den 15 mars.

Mer information finns på Sveriges Lärare Folkhögskolas Facebooksida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Se också:

Folkbildare: Ansök till praktiknära forskning

Hugo, M & Hedegaard, J. 2022. Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa - Ett deltagarperspektiv. Encell Rapport 1:2022. Pdf, 1.2 MB.

En inkluderande folkhögskola – bildning bortom normerna:

2023-02-09