Siluetter av profiler, vända mot varandra, med bilder av en bokhylla inuti. 

Hur kan idéhistoria, kunskapshistoria och utbildningshistoria utvecklas i förhållande till varandra?

Skriven dialog med Staffan Bergwik, Johan Östling och Anna Larsson i Lychnos Idéforum.

"Idé- och lärdomshistoria har under det senaste dryga decenniet genomgått stora förändringar. Det gäller exempelvis ämnets institutionella tillhörig-heter, publiceringsmönster, internationalisering, digitalisering, forsknings-inriktningar, teorianvändning, samförfattande, relationer till angränsande discipliner och ändrade förutsättningar för forskningsfinansiering. Debat-ten om ämnets nutida utveckling och vägval har dock inte intensifierats i motsvarande grad.Med detta som utgångspunkt provar vi här ett nytt format i Lychnos – Idéforum. Tanken är att initiera konstruktiva och ämnesrelevanta diskus-sioner i dialogform kring en aktuell fråga. Förhoppningsvis kan forumet bidra till att lyfta fram pågående förändringar och förnya en gemensam ämnes diskussion."

Idéforum: Hur kan idéhistoria, kunskapshistoria och utbildningshistoria utvecklas i förhållande till varandra? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Se också:

Encells publikationer

Rapport: Tre perspektiv på livslångt lärande Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges demokratiska historia:

2023-02-21