Professor i pedagogik

Professor Lene Foss leder arbetet vid Skolchefsinstitutet, som under några år tillhörde Encell. Från 1 januari 2022 tillhör Skolchefsinstitutet organisatoriskt forskningsmiljön Praktiknära utbildningsforskning här vid Högskolan för lärande och kommunikation, och vi har fortsatt ett nära och gott samarbete.