PrepAIr Månadsbrev

ETT SAMVERKANSPROJEKT OM “READINESS” FÖR AI TRANSFORMATION

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

Juli 2022

Mer om projektet

Mål
Projektet PrepAIr syftar till att identifiera mekanismer som påverkar organisationers ”readiness” för AI transformation.

Målet för samverkande företag är att nå god insikt om den egna organisationens ”readiness”, att identifiera utvecklingspotentialer i området samt att påbörja AI-transformation.


Forskningsfrågor
1: Vilka känslomässiga reaktioner uppkommer idiskussioner om AI transformation i arbetsprocesser?
2: Vilka maktstrukturer är potentiellt utmanade genomAI transformation?
3: Vilka kompetenser och kunskaper är kritiska iförberedelser för AI transformation?

Group of people posing for camera

Gruppen som åkte till EURAM. Från vänster Christo Monell, Jesper Lindblad, Nina Edh Mirzaei, Alice Mohlin, Anette Johansson, Annika Engström, Lina Ek, Sanna Ström

 

 

Tillbakablick juni

  • Fyra forskare och fyra före detta masters studenter deltog i EURAM-konferensen 2022 i Winterthur utanför Zürich (bild till höger). EURAM är den största konferensen om managementforskning i Europa, och i år presenterades över 900 artiklar. Tre artiklar kopplade till PrepAIr-projektet presenterades och diskuterades under konferensen.
  • Forskargruppen och företagsstyrgruppen har haft ett möte och bestämt nästa tema i projektet; AI-strategier.
  • Ett externt företag testar en enkät om AI readiness som kommer vidareutvecklas efter sommaren.

Framöver

  • Forskarna arbetar med att färdigställa en artikel baserad på data från projektet, med fokus på organisatoriskt lärande i koppling till AI-transformation. Artikeln kommer att presenteras på OLKC-konferensen i september.
  • En hemläxa baserad på nästa tema i projektet, AI-strategier, kommer att formuleras av forskarna och skickas till företagen efter sommaren.
  • Baserat på projektets nästa tema kommer forskargruppen och företagsstyrgruppen planera och diskutera en eventuell intervjustudie till hösten.
  •  

Forskare

Kontakt

PrepAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2022-08-15