PrepAIr Månadsbrev

ETT SAMVERKANSPROJEKT OM “READINESS” FÖR AI TRANSFORMATION

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

Oktober 2022

Mer om projektet

Mål
Projektet PrepAIr syftar till att identifiera mekanismer som påverkar organisationers ”readiness” för AI transformation.

Målet för samverkande företag är att nå god insikt om den egna organisationens ”readiness”, att identifiera utvecklingspotentialer i området samt att påbörja AI-transformation.


Forskningsfrågor
1: Vilka känslomässiga reaktioner uppkommer idiskussioner om AI transformation i arbetsprocesser?
2: Vilka maktstrukturer är potentiellt utmanade genomAI transformation?
3: Vilka kompetenser och kunskaper är kritiska iförberedelser för AI transformation?


 

hands with sparkles

Tillbakablick Oktober

  • En enkät om AI-readiness som tagits fram i projektet har gått ut till de deltagande företagen. Enkäten ämnar kartlägga upplevelser i organisationen kopplade till AI. Resultatet kan fungera som beslutsunderlag för t.ex. ledarskaps- och kompetensutveckling.
  • Intervjuer med personer i ledande befattningar hos företagen har påbörjats, där temat är AI-strategi.
  • Forskargruppen har påbörjat en revidering av två vetenskapliga artiklar baserade på data från fokusgrupper i projektet och som presenterats på konferenser . Målet är att skicka in artiklarna till vetenskapliga journaler under hösten.
  • Företagen jobbar med hemläxor kring AI-strategi som ska redovisas och diskuteras på workshop 4 i november.

VÄLKOMNA PÅ AFAIR-KONFERENS!

Tisdag 22/11 bjuder AFAIR in till en eftermiddag om tillämpad AI – forskning och praktik.

Eventet är på engelska och kostnadsfritt. Läs mer och anmäl dig via QR-koden!

QR code

Framöver

  • Forskarna fortsätter sin intervjustudie och företagen fortsätter sitt arbete med enkät och hemläxor. Ett preliminärt resultat från enkäten om AI-readiness samt fynd från intervjuerna om AI-strategi kommer att sammanställas och presenteras på workshop 4 hos Fagerhults Belysning i november.
  • På workshop 4 kommer även PrepAIr-projektet rundas av och uppstarten av nästa projekt, PropAIr, diskuteras.

Forskare

Kontakt

PrepAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2022-11-02