PrepAIr Månadsbrev

ETT SAMVERKANSPROJEKT OM “READINESS” FÖR AI TRANSFORMATION

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

November 2022

Mer om projektet

Mål
Projektet PrepAIr syftar till att identifiera mekanismer som påverkar organisationers ”readiness” för AI transformation.

Målet för samverkande företag är att nå god insikt om den egna organisationens ”readiness”, att identifiera utvecklingspotentialer i området samt att påbörja AI-transformation.


Forskningsfrågor
1: Vilka känslomässiga reaktioner uppkommer idiskussioner om AI transformation i arbetsprocesser?
2: Vilka maktstrukturer är potentiellt utmanade genomAI transformation?
3: Vilka kompetenser och kunskaper är kritiska iförberedelser för AI transformation?

Group of people raising their hands

Tillbakablick November

  • 24-25 November träffades forskare och företagsrepresentanter för den fjärde och sista workshopen hos Fagerhults Belysning i Habo. Företagen presenterade och diskuterade sina hemläxor kring AI-strategi, och forskarna presenterade preliminära resultat från en enkät om AI-readiness och en intervjustudie med högre ledning, också om AI-strategi. PrepAIr-projektet summerades och nästa steg, PropAIr, introducerades.
  • En enkät om AI-readiness har skickats ut och besvaras av företagen.
  • Intervjuer om AI-strategi med högre ledning har genomförts i en del av företagen.

Framöver

  • Arbetet med en forskningsrapport som ska sammanfatta och presentera resultat från projektet kommer att påbörjas.
  • Forskarna påbörjar förberedelser av individuella case-presentationer för var och en av företagen, och kommer att besöka dem under våren 2023 för att dela resultat från projektet.
  • PropAIr kommer starta i början av 2023.

PrepAIr fortsätter i PrepAIr

PrepAIr (2 år) är det första av två forskningsprojekt som syftar åt att förstå AI transformation i industriella organisationer. Fokuset för PrepAIr är “AI-readiness”.

Från början av 2023 kommer det andra projektet, PropAIr (3 år), att starta upp och studera hur industriella organisationer proaktivt kan ta sig an AI integration i sina verksamheter. Resultaten från PrepAIr utgör startpunkten i PropAIr.

Forskare

Kontakt

PrepAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2022-12-05