PrepAIr Månadsbrev

ETT SAMVERKANSPROJEKT OM “READINESS” FÖR AI TRANSFORMATION

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

April 2022

Mer om projektet

Mål
Projektet PrepAIr syftar till att identifiera mekanismer som påverkar organisationers ”readiness” för AI transformation.

Målet för samverkande företag är att nå god insikt om den egna organisationens ”readiness”, att identifiera utvecklingspotentialer i området samt att påbörja AI-transformation.


Forsknings frågor
1: Vilka känslomässiga reaktioner uppkommer idiskussioner om AI transformation i arbetsprocesser?
2: Vilka maktstrukturer är potentiellt utmanade genomAI transformation?
3: Vilka kompetenser och kunskaper är kritiska iförberedelser för AI transformation?

AI förväntas ha stor påverkan på industrier, företag och organisationer. Men istället för att människor och maskiner ska konkurrera om arbetsuppgifter menar vissa att AI kan “återhumanisera” arbete. För att läsa mer om hur organisationer kan ta sig an en sådan approach, skanna QR-koden!

Tillbakablick mars

  • De tre artiklarna som skickades till den vetenskapliga konferensen EURAM, samt de tre abstracts som skickades till EurOMA har alla blivit accepterade. Nu planerar forskarna sin medverkan i Zürich 15-17e juni och i Berlin 1-6 juli.
  • PrepAIrs första årsrapport är inlämnad.
  • Denna månad har vi två stora anledningar att fira: PrepAIrs projektledare Annika Engström har lagt fram sin docentföreläsning och blivit utnämnd docent i Arbetsorganisation (bild på Annika till höger). Företagsrepresentant Johan Simonsson från Husqvarna Group har försvarat sin doktorsavhandling hos KTH Kungliga Tekniska Högskolan. Stort grattis till er båda!

Annika Engström

Stort grattis till Annika Engström som har blivit utnämnd docent i Arbetsorganisation!

Framöver

  • En grupp av forskare och företagsrepresentanter har träffats och diskuterat fokuset för en gemensamt skriven artikel baserad på projektets forskning som de ska fortsätta att arbeta med.
  • Forskarna och företagsrepresentanterna ska träffas för att diskutera en potentiell intervjustudie som relaterar till temat makt i projektet.
  • En enkät om AI-readiness är nära sin slutversion och kommer att testas de närmsta veckorna.

Forskare

Kontakt

PrepAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2022-03-15