PrepAIr Månadsbrev

ETT SAMVERKANSPROJEKT OM “READINESS” FÖR AI TRANSFORMATION

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

Maj 2022

Mer om projektet

Mål
Projektet PrepAIr syftar till att identifiera mekanismer som påverkar organisationers ”readiness” för AI transformation.

Målet för samverkande företag är att nå god insikt om den egna organisationens ”readiness”, att identifiera utvecklingspotentialer i området samt att påbörja AI-transformation.


Forsknings frågor
1: Vilka känslomässiga reaktioner uppkommer idiskussioner om AI transformation i arbetsprocesser?
2: Vilka maktstrukturer är potentiellt utmanade genomAI transformation?
3: Vilka kompetenser och kunskaper är kritiska iförberedelser för AI transformation?

Även om AI teknologi implementeras i företags processer värleden över är defintionen av AI inte helt självklar för många. Skanna QR-koden för att läsa mer om vad experter från industrin säger om saken!

Tillbakablick april

  • Forskarna har deltagit i JTHs årliga personalkonferens, i år hos Hooks Herrgård utanför Jönköping. Innan konferensen träffades projektledarna i AFAIR (bild nedanför).
  • Företagen har börjat lämna in sina hemläxor kring temat Makt i AI-transformation.
  • Den 21 april hölls den årliga SPARK-konferensen på Jönköping University där forskare, företag och institutioner möttes. I år var ämnet hållbarhet och hur industrin hanterar klimatförändringar.
En grupp 7 forskaren stor i ett rum och titta mot kameran.

Från vänster: Gunnar Hellsten, Christian Sandström, Hamid Jafari, Maria Riveiro, Ulf Johansson, Joakim Wikner, Tuwe Löfström, Anette Johansson, Annika Engström.

Framöver

  • I slutet av april lämnar forskarna in de färdiga artiklar baserade på tidigare godkända abstracts till EurOMA-konferensen.
  • Enkäten om AI readiness kommer att skickas till ett externt företag för att testas.
  • Den tredje workshopen i PrepAIr kommer att hållas hos Siemens Energy i Finspång den 19-20 maj. Temat för workshopen är Makt, och företagen kommer att presentera sina arbeten med att kartlägga specifika processer från ett maktperspektiv i relation till AI.

Forskare

Kontakt

PrepAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2022-05-03