Här finns information om CHILD:s forskning, dels som filmade föreläsningar, enklare skrivna forskningsrapporter på svenska, dels som överskådliga forskningsaffischer.