Nationella samarbeten

Samarbete inom Institutet för Handikappvetenskap (IHV)

Från IHV:s sommarskola i statistik 2017.

Forskningsmiljön CHILD är knuten till forskningsnätverket Institutet för Handikappvetenskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för forskning och forskarutbildning. Institutet finns vid Jönköping University (JU), Örebro universitet och Linköpings universitet. JU ansvarar för barnforskningen inom institutet, och arbetet leds av professor Mats Granlund, forskningsledare för CHILD, se alla IHV-forskare.

Läs mer om IHV:s barnforskarnätverk:

 1. Nätverk för forskning om barn med funktionshinder fyller 3 år
 2. Forskarnätverket IHV Barn startas (träff 1)
 3. Internationella perspektiv på barn i behov av särskilt stöd (träff 2)
 4. Barn i longitudinella studier (träff 3)
 5. CHILD firar 10 år vid JU (samarrangemang med IHV Barn, träff 4) (2016)
 6. Engagement in Young Children - konferens, se filmade föreläsningar och dokumentation (november 2017)öppnas i nytt fönster
 7. Sommarskola för forskare anordnas varje år, 2018 den 11-17 juni.

Forskarskola i specialpedagogik med inriktning på tidiga insatser i lärandemiljöer

Från vänster: Sven Bölte, Mara Westling Allodi, Henrik Danielsson, Jenny Wilder och Mats Granlund

Forskarskolan i specialpedagogik har inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer inom förskola och under de första skolåren. Den hoppas kunna utveckla forskningskunskap, om hur man förebygger och arbetar med att barn i behov av särskilt stöd ska få de bästa möjligheterna till lärande och utveckling.
Forskarskolan är ett samarbete mellan olika parter och startade i september 2018 vid Stockholms universitet. I samarbetet ingår:

 • Jenny Wilder, docent, Stockholms universitet
 • Sven Bölte, professor, Karolinska Institutet
 • Mara Westling Allodi, professor, Stockholms universitet
 • Henrik Danielsson, bitr. professor, Linköpings universitet
 • Mats Granlund, professor, Jönköping University

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om forskarskolan

Samarbete med den offentliga sektorn

Forskning inom CHILD ska vara betydelsefull för regionen och landet. Därför samarbetar vi även med följande kommuner och regioner:

 • Västerås stad
 • Norrköpings kommun
 • Eksjö kommun
 • Region Jönköpings län
 • Landstinget Västmanland
 • Landstinget i Uppsala län
 • Landstinget Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Landstinget i Kalmar län 

CHILD samarbetar också med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen samt Folkhälsomyndigheten.

Tidig Upptäckt & Tidiga insatser för förskolebarns psykiska hälsa - ett samarbetsprojekt med Linköpings universitet och Region Jönköpings län

Tidig Upptäckt - Tidiga insatser för förskolebarns psykiska hälsa, är ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet, högskolan i Jönköping samt Region Jönköpings län.

Läs merPDF

Sidan uppdaterad 2020-01-15

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka