Projekt i samarbete inom ämnet handikappvetenskap med Linköpings- och Örebro universitet

Forskarskola i specialpedagogik med inriktning på tidiga insatser i lärandemiljöer

Från vänster: Sven Bölte, Mara Westling Allodi, Henrik Danielsson, Jenny Wilder och Mats Granlund

Forskarskolan i specialpedagogik har inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer inom förskola och under de första skolåren. Den hoppas kunna utveckla forskningskunskap, om hur man förebygger och arbetar med att barn i behov av särskilt stöd ska få de bästa möjligheterna till lärande och utveckling.
Forskarskolan är ett samarbete mellan olika parter och startade i september 2018 vid Stockholms universitet. I samarbetet ingår:

 • Eva Siljehag, universitetslektor, Stockholms universitet
 • Sven Bölte, professor, Karolinska Institutet
 • Mara Westling Allodi, professor, Stockholms universitet
 • Henrik Danielsson, bitr. professor, IHV, Linköpings universitet
 • Mats Granlund, professor, IHV, Jönköping University

Läs mer om forskarskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbete med den offentliga sektorn

Forskning inom CHILD ska vara betydelsefull för regionen och landet. Därför samarbetar vi även med följande kommuner och regioner:

 • Eksjö kommun
 • Region Jönköpings län
 • Region Västmanland
 • Region Uppsala län
 • Region Gävleborg
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Region Kalmar län 

CHILD samarbetar också med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.