Logotyp för Institutet för handikappvetenskap

Samarbete inom Institutet för Handikappvetenskap (IHV)

Forskningsmiljön CHILD är knuten till forskningsnätverket Institutet för Handikappvetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för forskning och forskarutbildning. Institutet finns vid Jönköping University (JU), Örebro universitet och Linköpings universitet. JU ansvarar för barnforskningen inom institutet, och arbetet leds av professor Mats Granlund, forskningsledare för CHILD, se alla IHV-forskare.

Projekt i samarbete med IHV

Från IHV:s sommarskola i statistik 2017.

Annat samarbete med IHV

Forskarskola i specialpedagogik med inriktning på tidiga insatser i lärandemiljöer

Från vänster: Sven Bölte, Mara Westling Allodi, Henrik Danielsson, Jenny Wilder och Mats Granlund

Forskarskolan i specialpedagogik har inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer inom förskola och under de första skolåren. Den hoppas kunna utveckla forskningskunskap, om hur man förebygger och arbetar med att barn i behov av särskilt stöd ska få de bästa möjligheterna till lärande och utveckling.
Forskarskolan är ett samarbete mellan olika parter och startade i september 2018 vid Stockholms universitet. I samarbetet ingår:

 • Eva Siljehag, universitetslektor, Stockholms universitet
 • Sven Bölte, professor, Karolinska Institutet
 • Mara Westling Allodi, professor, Stockholms universitet
 • Henrik Danielsson, bitr. professor, IHV, Linköpings universitet
 • Mats Granlund, professor, IHV, Jönköping University

Läs mer om forskarskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbete med den offentliga sektorn

Forskning inom CHILD ska vara betydelsefull för regionen och landet. Därför samarbetar vi även med följande kommuner och regioner:

 • Västerås stad
 • Norrköpings kommun
 • Eksjö kommun
 • Region Jönköpings län
 • Landstinget Västmanland
 • Landstinget i Uppsala län
 • Landstinget Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Landstinget i Kalmar län 

CHILD samarbetar också med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.