På den här sidan hittar du avsnittet "praktisk guide 8" som handlar om att presentera resultatet

För att hitta det du söker snabbare kan du använda dig av länkarna nedan

Där barn och deras familjer har deltagit i forskningsprojektet kommer vi att ge möjligheter för dem att vara delaktiga i presentationen av forskningsresultaten. Vi ska se till att insatserna från barnen och deras familjer i forskningsprojektet uppmärksammas samt att de kompenseras för sina bidrag.

Delaktighet kan bidra till en ökad kunskapsöverföring och attitydförändringar hos de som forskningen berör. Den här praktiska guiden syftar till att ge forskare förslag på hur vi engagerar barn och deras familj med hänsyn till deras styrkor och områden där de kan behöva mer stöd. Dessa förslag är relevanta för individer med och utan kommunikationssvårigheter. Det är dock troligt att ytterligare överväganden kommer att behövas för att stödja de som behöver alternativ kommunikation.

Innan presentationen

 • Se till att betalning av konferensregistreringsavgifter (om det behövs), transport och andra utgifter är betalda för den/de som ska presentera.
 • Överväg ersättning för presentatörens tid.
 • Diskutera med presentatören gällande rollen i presentationen och i vilken omfattning de vill involveras.
 • Ge stöd vid framtagning av bilder (om det behövs), till exempel mallar, hjälp med att skriva och lägga till bilder / videoklipp.
 • Ge tydliga anvisningar angående layout, innehåll av bilder och tid för presentationen (t ex maximalt tre punkter per bild).
 • Ge möjlighet för presentatören att ge feedback gällande det material ni tillsammans presenterar.
 • Ge möjlighet att träna presentationen.
 • Diskutera med presentatören, vilket stöd som önskas under presentationen (t ex skrivet manus, visuella stöd som klocka / timer).
 • Diskutera med presentatören, hur frågor från auditoriet ska hanteras. (t.ex. under presentationen, i slutet, ge tid att överväga svar på frågor, skicka frågor genom att presenteras före presentationen för att möjliggöra förberedelser).
 • Se till att presentatören vet vad som kan förväntas på presentationsdagen (plats för presentationen, var ni kommer att träffas, vem som kommer att delta, var det finns ett lugnt utrymme de kan gå till före och efter presentationen).
 • Diskutera med personen om hur hen vill bli introducerad.
 • Diskutera med personen om de vill ha en förespråkare / stödperson närvarande under presentationen.
 • Skicka ett meddelande kvällen före eller morgon för presentationen som en påminnelse.
 • Fråga presentatören om den kan bli störd av till exempel ljud, ljus och diskutera sätt att minimera dessa eller om det finns andra faktorer som kan utlösa stress hos individen.

På platsen

 • Om möjligt, ha ett genrep av presentationen på platsen för föreläsningen med den utrustning som finns där.
 • Kontrollera om belysningen eller andra funktioner i miljön behöver ändras på något sätt.
 • Se till att presentatören vet var lokalen för presentationen är och var förfriskningarna är.

Under presentationen

 • Håll dig till planen du har gjort med presentatören (t ex de kommer att ha ett mycket större behov av struktur och säkerhet än erfarna presentatörer). Det är för sent att flytta eller ändra saker i sista minuten!
 • Om presentatören önskar att ha en stödperson med sig (förutom dig), försäkrar att stödpersonerna presenteras för publiken och se till att de tillsammans har utarbetat signaler om när stöd behövs etc.
 • Erbjud en e-postadress i slutet av presentationen så att frågor kan skickas till dig.

Efter presentationen

 • Ge återkoppling till presentatören om deras presentation och följa upp med ett mail.
 • Tacka presentatören för deras bidrag och tid och följa upp skriftligt.
 • Vidarebefordra eventuell positiv återkoppling till presentatören efter presentationen via e-post eller telefon.
 • Se till att det finns transport hem lätt tillgängligt efter presentationen.
 • Gör en avstämning om presentatören är villig att presentera i framtiden och efterfråga förbättringsförslag inför framtiden.