Varken barn eller vuxna i Sverige har tillräckligt god kunskap om barns rättigheter. Att inkludera och prata med barn om frågor som rör dem själva är något vi behöver bli bättre på. Risken är annars att det görs stora arbeten med insatser eller åtgärder som vi vuxna anser är till för barns bästa men som inte gynnar det enskilda barnet. Frida Lygnegårds forskning handlar om att möjliggöra barn och ungdomars delaktighet i samhället och om implementeringen av barns mänskliga rättigheter. Barns rättigheter är en viktig del i den sociala hållbara utvecklingen och en viktig del för att leva upp till målen i Agenda 2030, där målsättningen är att ingen ska lämnas utanför. Titta på filmen om Fridas forskning.

En rapport om barns rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser som skriven av Frida Lygnegård har också publicerats av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). Uppdraget består i att genomföra en begränsad kartläggande översikt för att identifiera befintlig forskning och belysa på vilket sätt barnets rättigheter tas tillvara i enlighet med barnkonventionen och inkluderas i föräldraskapsstödjande insatser samt identifiera framgångsrika arbetssätt. Läs nyheten om projektet och hela rapporten.