"Inkluderande forskning med barn, vuxna och professionella" är fokus i årets sommarskola som IHV anordnar för forskare/doktorander. 

Observera framflyttad kursstart!

Kursen behandlar teorier, begrepp och definitioner av samproduktion och inkluderande forskning. Den kommer bland annat att ge verktyg för att kunna genomföra samproduktion och inkluderande forskning. Mekanismerna för att underlätta för inkluderande forskning kommer att diskuteras samt etiska överväganden relaterade till inkluderande forskning. 

Kursen är webbaserad men innehåller också tre fysiska mötesdagar. På grund av Covid-19 situationen kommer kursens start att flyttas fram från början av september till preliminärt den 30 september till 1 oktober då det första mötet kommer att ske, och det andra mötet är inte bestämt dag för ännu utan där får besked lämnas senare, kursen kommer sedan förhoppningsvis att kunna avslutas i slutet av november.

Förkunskapskrav för kursen är 240 hp, varav 60 hp ska vara på avancerad nivå, inklusive avhandling om 15 hp (eller motsvarande).

Undervisningen genomförs på engelska.

"Kursen ger möjlighet att lära och diskutera fördelar och utmaningar med att använda samproduktion och inkluderande forskning i forskningsprojekt", säger Karina Huus, som är en av de ansvariga för årets kurs.

För mer information kontakta Karina Huus 

Se kursplanen här Pdf, 115.2 kB.