I slutet av maj träffades ett 60-tal svenska barnforskare för att lyssna till internationellt sett ledande professorer inom ämnet barn i behov av särskilt stöd. Det blev en viktig mötesplats för både jämförelser och lärdomar. Allt för att göra det bättre för barn i behov av särskilt stöd.


- Just nu pågår många projekt där forskare från Sverige delar forskningsdesign, mätinstrument och/eller frågeställningar med forskare från andra länder, berättar Mats Granlund, forskningsledare och arrangör av konferensdagen.

Under konferensen, som hölls i Science Park vid Högskolan i Jönköping, föreläste fem internationellt sett ledande professorer inom området barn i behov av särskilt stöd. Det gav möjligheter att både jämföra sin egen forskning med internationella resultat samt få nya lärdomar.

- Konferensen var en mycket bra illustration till var forskningsfronten internationellt sett ligger inom området delaktighet i vardagsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, säger Mats Granlund.
- Vi kan se och jämföra med vår egen forskning så att vi bättre förstår våra egna resonemang om delaktighet och vad vi behöver gå vidare med. Vi fick också en bekräftelse på att vår forskning inom CHILD och IHV Barn-nätverket ligger i framkant, och att vi beforskar det som man inte vet så mycket om.

Se programmet från konferensdagen

Konferensens föreläsare:

Ana Pinto, professor vid University of Porto, Portugal.

Bea Maes, professor vid Catholic University Leuven, Belgien, här med professor Mats Granlund, CHILD.

Christine Imms, professor vid Catholic University, Australien.

Dale Farran, professor vid Vanderbilt University, USA.

Juan Bornman, professor vid University of Pretoria, Sydafrika.