Jag är med! är en vacker, praktiskt nyttig och nyutkommen bok om att underlätta möjligheterna till delaktighet i familjens vardagsliv för barn och ungdomar som har omfattande funktionsnedsättningar. Jag är med! vänder sig till alla i barnets omgivning.

- Jag är med! handlar om att underlätta möjligheterna till delaktighet i famljens vardagsliv för barn och ungdomar som har omfattande funktionsnedsättningar, berättar bokens huvudförfattare, Jenny Wilder, forskare vid Högskolan i Jönköping.

Tillsammans med forskarkollegan Anna Karin Axelsson och Maggan Carlsson, handledare på föreningen JAG, har Wilder skrivit en bok med fördjupning om delaktighet, barns lärande och utveckling i familjen och ger många konkreta tips om hur man kan underlätta för barns delaktighet.

-Boken bygger på erfarenheter och tankar från föräldrar till barn med personlig assistans samt deras personliga assistenter. Förhoppningen är att deras tips och idéer ska bidra till upptäckten av nya situationer och samspelsmöjligheter i vardagen som man kanske inte riktigt fått syn på än, säger Jenny Wilder.

Bild från boken. Tim är ett av barnen som porträtteras och ger tips från sin vardag (s.53).

Jag är med! är en mycket nyttig, idérik och vacker bok där fokus ligger på det unika barnets delaktighet i sin specifika familjesituation. Jag är med! riktar sig till föräldrar, personliga assistenter, anhöriga och personer som arbetar med barn och ungdomar som har omfattande funktionsnedsättningar.

Jag är med! är resultatet av ett Arvsfondsprojekt som genomförts i samarbete mellan Föreningen JAG, forskarna, Högskolan i Jönköping och Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. Jag är med! kostar 80 kronor och kan köpas eller laddas ned från jag.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller anhoriga.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.