Offentlig föreläsning

Offentlig föreläsning den 28 februari: Din gångstil är unik! - Funktionshinder, brottsutredningar och gånganalyser

Nerrolyn Ramstrand

CHILD-forskaren Nerrolyn Ramstrand, docent i ortopedteknik, ger en offentlig föreläsning via live streaming och samtidigt på Jönköping University, HLK, den 28 februari 2019.

De allra flesta funderar inte så mycket på hur man går. Någon som däremot har funderat MYCKET på gående och gångstilar är Nerrolyn Ramstrand, som i sin föreläsning ger en inblick i hur vi kan analysera gång ifrån olika perspektiv. Enkla observationer kan kombineras med datasimuleringar och analyser av hjärnaktivitet under gång, vilket är en nyckel för att arbeta med funktionshinder kopplat till dessa frågor. Gående och gångstilar kan också spela roll i olika typer av brottsutredningar.

Alla är välkomna!
Den 28 februari, kl. 18:30, vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, sal Hc113 eller via live streaming: ju.se/offentliga

Vi ses!

2019-01-08