Andrea Ritosa från Kroatien är ny doktorand i handikappvetenskap

Andrea Ritosa heter CHILD:s nyaste doktorand. Hennes forskningsprojekt blir en del av det mångåriga arbete CHILD:s forskare gör med att undersöka förskolan som skyddande och stärkande miljö för barn med beteendesvårigheter.

Andrea Ritosa

För två år sedan gick Andrea Ritosa masterutbildningen "Inverventions in Childhood" vid Jönköping University, där merparten av lärarna kommer från forskargruppen CHILD. Det gav mersmak. Sedan en tid tillbaka är hon doktorand i handikappvetenskap och medlem i just CHILD-gruppen.

- Jag har alltid varit intresserad av barn och utvecklingspsykologi, säger Andrea Ritosa.
- Idealet för mig vore att i en framtid arbeta både i praktik och forskning. Det vore utmanande och intressant.

Andrea Ritosa har en masterexamen i psykologi och tidigare arbetslivserfarenhet från socialtjänsten i Kroatien, där hon arbetat med barn och unga från svåra bakgrundsförhållanden, och deras familjer.

- Som doktorandprojekt ska jag göra en uppföljningsstudie, berättar hon.
- Syftet är att få en bättre förståelse för de långsiktiga effekter förskolemiljö och engagemang i förskoleaktiviteter, senare har på skolengagemang och resultat.

Forskare har följt barnen sedan de gick i förskolan och nu går de i årskurs 3 och 6.
- Vi ska försöka dra slutsatser om både skyddande och stärkande faktorer för barns fungerande, med ett speciellt fokus på barn med beteendesvårigheter. 

Lycka till, Andrea, och välkommen till CHILD!

För mer information, kontakta andrea.ritosa@ju.se

2019-01-14