Mångårig forskningspartner ny hedersdoktor vid JU

Professor Dale Clark Farran har varit engagerad i forskning och stöd till barn och ungdomar i riskmiljöer hela sitt yrkesverksamma liv. Sedan 20 år tillbaka är hon en av forskargruppen CHILD:s främsta forskningspartners.

Professor Dale Farran - ny hedersdoktor vid JU, okt 2019

 - När jag fick besked om att jag utsetts till hedersdoktor, tog det mig en stund att förstå vad professor Niklas Lavesson sa, berättar Dale Farran för JU:s minnesbilaga inför 25-årsjubileet för Stiftelsen.

Dale Clark Farran är professor emerita vid institutionen för lärande och undervisning på Peabody College, Vanderbilt University samt föreståndare för Peabody Research Institute, USA. I över 20 år har hon även varit en av forskargruppen CHILD:s främsta forskningspartners.

 - Jag blev uppriktigt sagt överväldigad och var tacksam att jag faktiskt satt ned när beskedet kom. Jönköping University är en anmärkningsvärd institution och lärosätets forskningskontakter världen över påverkar så väl politik som praxis för små barn, både i Sverige och andra länder. Det här är den största hedersutmärkelse jag fått under min karriär – och jag hoppas verkligen att jag kan leva upp till äran.

Professor Farran har varit engagerad i forskning och stöd till barn och ungdomar i
riskmiljöer hela sitt yrkesverksamma liv. Hennes observations- och utvärderingsmetoder kring barns situation och lärande i förskolan är internationellt välkända, och hon har varit betydelsefull för framväxten av den förskolepedagogiska
forskningen vid Högskolan för lärande och kommunikation. Professor Farran utses till hedersdoktor då hennes breda och djupa kunskap samt gedigna forskning har varit mycket viktig för den unika kompetens som utvecklats inom forskningsmiljön CHILD, som hon, som sagt, samarbetat med i snart 20 år.

Vi säger grattis till professor Farran!


Delar av texten har tidigare varit publicerad i Stiftelsen JU:s Minnesbilaga inför 25-årsjublileet, sept/okt 2019.

2019-10-04