Öppna CHILD-föreläsningar under JU:s 25-årsjubileum

Fredagen den 11 oktober firar vi att det är 25 år sedan flera fackhögskolor i Jönköping gick samman i en stiftelsehögskola, Jönköping University. På programmet står akademisk högtid, föresläsningar och andra festligheter.

Två av CHILD:s viktiga forskningspartners bidrar till jublieumsföreläsningarna i samband med festligheterna. Missa inte dem!

The Magic of the Brain: Unravelling Mysteries of Brain and Behaviour in Childhood Disability

(Hjärnans magi: att reda ut mystiken mellan hjärna och beteende hos barn med funktionshinder)

Dido Green, professor i arbetsterapi

Språk: Engelska

Datum: Fredag 11 oktober 2019
Tid: kl. 09:10 - 09:40
Plats: JU-aulan, Högskolan för lärande och kommunikation

Early Childhood Development in an International Context

(Barns tidiga utveckling i ett internationellt sammanhang)

Hedersdoktor Dale Clark Farran, Emeritus Professor

Språk: Engelska

Datum: Fredag 11 oktober 2019
Tid: kl. 10:25 -11:10
Plats: JU-aulan, Högskolan för lärande och kommunikation

Alla är välkomna att lyssna och fira med oss!

2019-10-08