Nu spikas avhandling i handikappvetenskap om idrott och hälsa

Doktorand Karin Bertills

Doktorand Karin Bertills spikar den 24 oktober sin avhandling i handikappvetenskap på väggen vid Högskolan för lärande och kommunikation. Välkommen!

Spikningen av Karin Bertills avhandling Different is cool! Self-efficacy and participation of students with and without disabilities in school-based Physical Education äger rum torsdagen den 24 oktober 2019, kl. 15:00 i trapphuset för Högskolan för lärande och kommunikation, JU.

Avhandlingen handlar om elevers upplevelse av självtillit och delaktighet i idrott och hälsa under högstadietiden. För elever med funktionsnedsättningar är det tufft att börja högstadiet, insikten om att ha fysiska begränsningar får allt större betydelse och viljan att delta i idrott och hälsa sjunker. Lärares sätt att undervisa idrott och hälsa är därför avgörande. Genom att delta i idrott och hälsa, väcks elevers engagemang, deras upplevelse av kompetens stärks och detta är avgörande för kommande prestationer.

Försvaret av avhandlingen äger rum fredagen den 22 november 2019, kl. 13:00, vid Högskolan för lärande och kommunikation, JU.

Alla är välkomna!

2019-10-18