Institutet för handikappvetenskap (IHV) ser framåt

Inom IHV-samarbetet ser man framåt. Institutet är ett partnerskap mellan tre lärosäten; Linköpings- och Örebro universitet samt Jönköping University, och det sträcker sig mer än ett decennium tillbaka och växer sig allt starkare. I höstmörkret möttes man tre dagar för en kick off i den djupaste bergslagsskogen. Läs mer om vad man kom fram till.

IHV-Kick off 2019

Vad händer efter år 2020?

- En nyckelfråga är vad som händer med IHV efter 2020 när det nuvarande partnerkontraktet går ut, berättar Mats Granlund, forskningsledare för IHV:s barnforskningsdel belägen vid JU.
- Men vi ligger bra till, fortsätter han. Det ser positivt ut på alla fronter utifrån de nya krav på uppväxling vi fått.

Rektorerna vid respektive lärosäte inom Institutet har nämligen villkorat en fortsättning med att forskarna ska ”växla upp”. Med det menas att man ska ha erhållit mer gemensamma pengar till forskningsprojekt, skrivit fler artiklar där forskare från minst två lärosäten samförfattar, samt ha fler forskningsprojekt där forskare från fler än ett av lärosätena ingår.

Vägen framåt går via "hackaton"

- Vi diskuterade strategier för det fortsatta samarbetet grundat på dessa krav. Det gjordes genom en ”hackakton” där vi i mindre grupper försökte planera hur vi konkret går vidare för att öka samarbetet ytterligare. Många bra ideér kom upp, till exempel om att skriva en översiktsartikel om handikappvetenskap som tvärvetenskap, att ha sommarkurser om att skriva anslagsansökningar och om inkluderande forskning där de som beforskas deltar i alla led, säger forskningsledaren inspirerat.

- Utöver allt jobb hann vi också med att äta god mat, basta och gå skogspromenader. Det var ett mycket bra engagemang som möjliggör fortsatt gott samarbete för nyttig forskning. 

Med nyttig forskning menar man forskning vars resultat kan användas och leda handikappvetenskapen framåt och därigenom hjälpa människor. Den ledstjärnan behåller man.

2019-10-24