Majblommans utlysning öppen nu: Forskningsmedel med historiskt arv och kunglig glans

CHILD-professor Eva Björck är ordförande i Majblommans forskningsråd. Hon presenterade nyligen förra årets beviljade ansökningar vid en ceremoni på Slottet. Ta del av dem samt förbered din egen ansökan!

Majblommans diplomeringsceremoni 2019. Foto: Jonas Ekströmer via TT/Majblomman”

Majblommans diplomceremoni 2019. Foto: Jonas Ekströmer via TT/Majblomman”

Majblommans Riksförbund utlyser forskningsmedel med både ett historiskt värde och en kunglig glans. Ett flertal CHILD-forskare har under åren fått motta forskningsmedel och förutom pengar även fått motta ett diplom ur Drottning Silvias hand.

CHILD-professor Eva Björck är ledamot i Majblommans styrelse samt ordförande i forskningsrådet:

- Inom forskningsrådet prioriterar vi forskning som tar fram kunskap som syftar till att ge barn och ungdomar en god livskvalitet och förbättra deras levnadsvillkor och delaktighet. Det handlar om barn som på grund av ekonomiska och sociala faktorer, sjukdom, ohälsa, funktionsnedsättning eller andra svårigheter lever i en utsatt levnadssituation, och att ge dem möjligheter till en god start i livet och förutsättningar att vara delaktiga.

Forskning kopplad till barns rättigheter prioriteras

Majblommans forskningsråd prioriterar projekt där barn och ungdomar själva kommer till tals och projekt som inriktas på tillämpning av FN:s barnkonvention. 

- De  8 projekt som erhållit stöd i år håller en hög vetenskaplig kvalitet och  handlar om barns vardag och hälsa, barn med funktionsnedsättning och barn med smärta, berättar Eva Björck.

Det två projekt som valdes ut för att delta vid ceremonin är:

  • Tillämpning av Barnkonventionen inom pediatrisk vård – genom användning av ett självrapporterande formulär för att mäta barns upplevelse av delaktighet. Av Britt-Marie Gilljam som är barnsjuksköterska och doktorand och arbetar på barnkliniken i Halmstad.
  • Till årets Rolf Zetterströmstipendiat utsågs Fredrik Alm som är doktorand från Örebro Universitet,  med projektet Smärta och smärtbehandling i samband med tonsillkirurgi – barn och närståendes perspektiv på smärtsituationen.

Britt-Marie Gilljam och Fredrik Alm syns på det nedre fotot tillsamans med Drottningen och Eva Björck.

Eva Björck inledde sin presentation med att tacka alla barn, Majblommehjältar, som gör riksförbundets bidrag till forskning möjlig.

- Det är en vacker tanke att ”Barn hjälper barn” och som barnen symboliserar genom att sälja majblommor, sa Eva Björck.

Annons om ansökningar till Majblommans riksförbund ute på nätet, se https://majblomman.se/barnfattigdom/forskning-vi-stodjer/

Sista ansökningsdatum är 2019 12 08 och besked i februari. 

2019-10-25