Halvtid för forskning om miljö och delaktighet i förskolan för barn med - eller utan behov av särskilt stöd

Den 21 november är det halvtidsseminarium för doktorand Frida Åströms avhandlingsarbete "Environments and participation of children with and without special support needs in preschool".

Frida Åström, doktorand i handikappvetenskap

På nästa CHILD-forskningsseminarium granskas Frida Åströms arbete i ett så kallat halvtidsseminarium, det vill säga hon ska vara halvvägs i sin doktorsavhandling. Den preliminära titeln på avhandlingen är “Environments and participation of children with and without special support needs in preschool".

Frida Åström har utfrån systematiska observationer på 78 föreskoleavdelningar studerat vad barn och personal gör i förskolan. 

Opponent kommer gästprofessor och hederdoktor Dale Farran från Vanderbilt Univeristy, USA, att vara. Kontakta frida.astrom@ju.se om du vill veta mera.

Möjligheten finns att delta i seminariet via Zoom, kontakta maria.hultin@ju.se för det. 

Välkommen till CHILD-seminariet torsdagen den 21 november kl. 13:00-15:00 i rum Ha208 på Högskolan för lärande och kommunikation.

2019-11-15