Charlotte Karlsson är ny doktorand i handikappvetenskap

Charlotte Karlsson började som doktorand inom CHILD i april 2019. Hennes forskningsprojekt handlar om psykisk hälsa och delaktighet i habiliteringsarbete för barn och ungdomar med funktionsnedsättning genom inkluderande forskning.

Charlotte Karlsson

- Inkluderande forskning innebär i det här forskningsprogrammet att barn, ungdomar, föräldrar och personal på habiliteringen hjälper till att utforma, genomföra och utvärdera forskningen, säger Charlotte.

- Jag har under många år arbetat med barn och ungdomar som haft olika funktionsnedsättningar och beteendeproblematik och jag har alltid värnat för dessa barn.

Charlotte är specialistutbildad barnsjuksköterska och i hennes magisteruppsats gjorde hon en tvärsnittsstudie med kvantitativ design med syftet att beskriva och se samband mellan elevers skolsituation och egen upplevd hälsa i årskurs 7.

Hon har under många år arbetat med barn och ungdomar som farit illa och som omhändertagits av socialtjänsten, hon har även arbetat inom skolhälsovård med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och beteendeproblematik samt inom barn och ungdomspsykiatrin.

- Genom min forskning vill jag arbeta för att barn med funktionsnedsättningar får samma förutsättningar som andra barn och ungdomar har, att dessa barn blir lyssnade på inom forskningssammanhang.

Charlottes doktorandprojekt görs inom ramen för det stora forskningsprogrammet som genomförs inom Institutet för Handikappvetenskap (där JU är delägare) och i nära samarbete med forskare från universitet och högskolor i Linköping, Örebro, Mälardalen, Australien och Kanada. Läs mer om forskningsprogrammet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi önskar Charlotte lycka till och välkommen till CHILD!

För mer information, kontakta charlotte.karlsson@ju.se

2020-01-14