Bilder för att göra barnen mer delaktiga vid en röntgenundersökning

Centrum för personcentrerad vård – GPCC, firade 10-årsjubileum vid en välbesökt konferens i Göteborg den 6–7 februari. CHILD-forskarna Berit Møller Christensen och Malin Stensson var där och presenterade en poster om sitt forskningsprojekt som handlar om att inkludera barn, föräldrar och vårdpersonal för att utveckla och implementera ett bildstöd för barn som kommer in för en akut röntgenundersökning.

Berit Møller Christensen och Malin Stensson

-Det är viktigt att få barn att känna sig delaktiga och trygga i en undersökningssituation på röntgen, vilket kan vara en utmaning, säger Berit.

-Bilder används inte rutinmässigt vid en röntgenundersökning just för att det inte tidigare har funnits för denna kontext. Därför har vårt projekt handlat om att utveckla bilder som kan användas för att förbereda och informera barnen i samband med en akut röntgenundersökning, fyller Malin i.

Forskarna arbetar med så kallad inkluderande forskning, vilket innebär att de i projektet har arbetat tillsammans med barn, föräldrar, röntgensjuksköterskor och en illustratör för att utveckla bilder och text som kan användas vid en akut röntgenundersökning.

Syftet med projektet är också att undersöka hur användarvänligt bildstödet är för personalen när de träffar barn samt vilken effekt detta bildstöd kan ha på barns upplevelse av delaktighet och oro i samband med en akut röntgenundersökning.

Exempel från bildstödet

Första delen av projektet har resulterat i en samtalskarta som vårdpersonal kan använda när de möter barn och deras föräldrar vid en röntgenundersökning.

Nu fortsätter projektet med att låta några olika radiologiska avdelningar i Sverige prova denna samtalskarta för att kunna utvärdera den och studera effekterna av att använda den.


Läs mer om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Berit Møller Christensen eller Malin Stensson för att veta mer.

2020-02-28