Projekt om Downs syndrom och tandreglering vidare i FORTE:s årliga utlysning

Forskare inom CHILD har ett flertal gånger fått medel från FORTE för olika projekt och nu har en av CHILD:s ansökningar gått vidare till steg två i årets öppna utlysning för 2020. Det är en studie som fokuserar på barn med Downs syndrom (DS). Den syftar till att ge en djupare förståelse för vilka underlättande och hindrande faktorer, på individuell och strukturell nivå, det finns för ungdomar med DS att erhålla rättigheter till tandvård med särskilt fokus på tandreglering (ortodonti).

Malin Stensson forskare i CHILD

Tidigare studier har visat att strukturella faktorer i socialtjänst och habilitering påverkar vilka barn som får service. Ungdomar med DS har en ökad förekomst av bettfel och avsaknad av tänder vilket kan påverka viktiga funktioner som tal och tuggfunktioner. Föräldrar har också ifrågasatt om barn med DS erbjuds samma möjligheteter till konsultation och tandregleringsbehandling som typiskt utvecklade barn. Syftet med detta forskningsprojekt är därför att undersöka underlättande och hindrande faktorer för att barn med DS ska få den tandvård de har rätt till, med särskilt fokus på tandreglering (ortodonti).

En viktig del av att vara forskare handlar om att skriva forskningsansökningar för att kunna få medel till att bedriva sin forskning.

En stor forskningsfinansiär i Sverige är FORTE, ett forskningsråd och en myndighet under Socialdepartementet. De förmedlar varje år omkring 650 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Varje år har FORTE en öppen utlysning för forskningsmedel. Ansökningsprocessen sker i två steg. Först skickar varje sökande in en projektskiss för bedömning och de som sedan går vidare till steg två i ansökningsprocessen får skicka en mer fullständig ansökan med en detaljerad beskrivning av projektets design, arbetsplan, material, metod och teoretiska utgångspunkter. Det är också viktigt att beskriva projektets samhällsrelevans och relevans i relation till FORTE:s ansvarsområden i detta steg.

Det är Malin Stensson, Maria Björk, Mats Granlund och Johanna Norderyd från CHILD som tillsammans med Marcia van Riper (USA) och Luc Marks (Belgien) står bakom ansökan som vi nu hoppas på ska gå hela vägen till att få forskningsmedel för.

-Det är jättekul att ansökningen har gått vidare till steg två, så nu arbetar vi med att färdigställa alla detaljer i ansökan för att kunna skicka in den för nästa steg. Den första oktober (preliminärt datum) kommer vi sedan att få svar på om vi får finansiering från FORTE, säger Malin Stensson.

För mer information om projektet kontakta Malin Stensson 

Mer information om utlysningen hos FORTE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

2020-04-30