Datainsamling uppskjuten: Hur CHILD:s arbete påverkas i coronatider

Forskarna i CHILD arbetar på för fullt men en förändring är att de, som många andra, arbetar mest hemifrån just nu. Det anordnas CHILD seminarier varannan vecka, där hela gruppen samlas och jobbar med olika saker. Till exempel granskas artiklar och forskningsansökningar eller så bjuds det in personer som berättar om relevant forskning. Senast deltog Stefan Nilsson från Göteborgs universitet med en föreläsning om hur webbaserat bildstöd kan användas i forskning och praktik.

Mats Granlund, forskningsledare CHILD

-Dessa kontinuerliga möten betyder mycket för att ha en bra sammanhållning i gruppen, och för att hålla oss uppdaterade. Det funkar bra att ha seminarierna via zoom, även om det så klart varit skojigare att träffas ”på riktigt”, säger Mats Granlund forskningsledare för CHILD.

Helt nytt är det inte då gruppen är spridd geografiskt så det brukar nästan alltid vara någon som är med på mötena via länk. Nästa möte kommer det att vara en inbjuden föreläsare från USA samt så kommer det att gås igenom en forskningsansökan som har gått vidare till andra steget i FORTE:s öppna utlysning. Genom att granska tillsammans hjälper gruppen till att lättare se bristerna i ansökan.

På grund av restriktionerna som följer av Covid-19 är det flera forskningsprojekt som inte kan jobba som vanligt. I flera projekt har datainsamlingar blivit upskjutna eftersom forskarna inte kan träffa barn och familjer. Många av de barn som forskningen görs tillsammans med tillhör dessutom riskgrupper. Att skjuta upp datainsamlingar en kort tid är okej, men på lång sikt blir det besvärligt ekonomisk. Forskarnas löner betalas ut oavsett datainsamling eller inte, det gör i slutänden att datainsamlingen måste minskas ned då pengarna tar slut innan all datainsamling är gjord.

-Vi måste därför stuva om i hur projekten görs. Vi undersöker också om universitetsleding eller anslagsgivare kan kompensera oss, säger Mats.

Det är dock inte bara negativa följder av att det inte går att samla data just nu. Forskarna har haft mer tid att skriva artiklar och planera projekt mer noggrant. Kanske får vi se mer publicerade artiklar detta år.

-Vi har också blivit kontaktade av amerikanska forskare kring ett projekt som handlar om hur Covid-19 påverkar hur vi arbetar på högskolan och hur studenterna upplever distansundervisning. Om allt går i lås kommer data att samlas in på samtliga fackhögskolor vid JU samt på universitet i Asien, Afrika, Europa och Nordamerika. Vi kan då jämföra hur man hanterat Covid-19 vid universitet i hela världen, avslutar Mats.

2020-05-06